Beyanname kelime anlamı itibari ile; herhangi bir kişi, kurum, kuruluşun yapacağı herhangi bir uygulama ile ilgili, bulunduğu il, ilçe idari yönetimlerine dilekçe, bildirge, çizelge v.s. ile başvurması, izin istemesidir. Reklam alanında, özellikle açık hava reklam araçlarının kullanımı için, bu tip beyanların olması gerekmektedir. Reklam veren firmalar, reklam uygulamaları esnasında belediyelere reklam vergisi ödemektedirler. Belediyeler, bu tip kurum ve kuruluşlardan kullanacakları reklam aracına göre, reklam aracının bulunduğu yere göre vergi almaktadır. Bu noktada belediye sınırları içerisinde yapılan her türlü ilan, reklam ilan ve reklam vergisine tabi tutulmaktadır.

Reklam veren firmalar, bunun için ilgili belediyeden temin edecekleri beyannameyi düzenler, reklamların uygulandığı andan itibaren, 20 gün içerisinde bunu ilgili belediyeye teslim etmek durumundadır. Belediye ise, değer tespiti ve tahakkuk işlerini yaparak vergisini alır. Talep edilen belgelerde kişilere göre, kurum ve kuruluşlara göre farklılık gösterebilmektedir. Bu tip işlemler için istenen belgeler aşağı yukarı aşağıdaki gibidir.


  • Kişiler için, mükellefin nüfus cüzdanı kopyası,

  • Firmalar için, sözleşme kopyası – vergi levhası kopyası,

  • Çevre temizlik vergisi ödeme makbuz kopyası

  • İlan ve reklamın konulduğu yerin adresi,

  • Mükellefin adresi,

  • Mükellefin iş yeri adresi,

  • Bağlı bulunduğu vergi dairesi ve sicil numarası,

  • Yapılan ilan ve reklamın cinsi, sayısı, ebadı, ışıksız veya ışıklı olma haline dair bilgiler,

  • Damga puluBütün bunlardan sonra belediye gelir servislerine başvurulur. Bunu takiben yapılması gereken işlemler aşağıdaki gibidir.

a. İlan ve Reklam Vergi Numarası Alma
b. İlan ve Reklam Vergisi Ödeme
c. İlan ve Reklamın Kaldırılması
d. İlan ve Reklamın Asılacağı Yerler
e. İlan ve Reklam Vergi Levhası Alma
f. Eğlence Vergisi Ödeme

Sırasıyla bu işlemlerin yapılması gerekmektedir. Reklamla ilgili idari yönetimlerin yaptırdığı bu uygulamalar, şehir merkezlerinde, il veya ilçelerde faaliyet göstererek, kişi, kurum veya kuruluşların elde ettiği, kazançların bir miktarının vergi olarak devlete yansımasını sağlamaya yöneliktir.

Vergi beyannamesi ile reklam veren şirketlerin, devlete olan vergilerini ödemelerini sağlamaktadır. Ayrıca belediye sınırları dâhilinde olan, ilan ve reklam araçlarının oluşturduğu kirlilik, bilgilendirme ve güvenlik problemlerini çözmektedir. Bu tip reklam araçlarının kentin, ilçenin, bölgenin estetiğine katkı sağlayacak bir şekilde düzenlenmesini sağlar.