Reklam araştırma şirketleri veya piyasa analiz firmaları veya (PR) şirketleri olarak anılmaktadırlar. Bunlar kamu yoklamaları, reklam analizleri veya reklam araştırmaları yapmaktadırlar. Bunlar çoğunlukla reklam sektörüne hizmet etmekle beraber, bazen diğer sektörlere de, bu anlamda hizmet vermektedir. Bu tip şirketleri, kimi zaman reklam ajansları, kimi zaman firmalar görevlendirmektedir. Çoğunlukla her hangi bir ürün ve hizmetle ilgili, tüketicilerin düşüncelerini ve eğilimlerini öğrenmeleri adına bu işleri yaptırmaktadırlar. Reklam ajansları da, yapacakları reklam kampanyasının stratejisini yapabilmek için reklam için toplum analizi yaptırmaktadır. Piyasa araştırma şirketleri, istenilen temaya göre, soru anketleri oluşturmaktadır. Yapacakları araştırmanın amacına ulaşması için, oluşturdukları soruların cevaplarının, tam olarak istenileni vermelerine gayret etmektedirler. Oluşturulan soru anketleri ve yönergeler, araştırma yapılan konuyla ilgili bütün ayrıntıların öğrenilmesini sağlayacak nitelikte hazırlanmaktadır.

Piyasa araştırma şirketleri, yaptıkları araştırmalarda, firmaların ürün ve hizmetleriyle ilgili olanlarında özellikle, ön fizibilite etüt çalışmaları, marka bağılılığı, pazarlama planlamaları, müşteri memnuniyeti, reklam araştırma ve analizi, perakendeci ölçümleri, sektör araştırmaları yapmaktadırlar. Bunların dışında medyayla ilgili ve işletmeyle ilgili çeşitli araştırmalar yapmakta ve imaj araştırmaları, tüketicilerin alışkanlıkları, durum analizleri, Pazar dinamikleri, isim, ambalaj, satın alma davranışları ve tat anketleri yapmaktalar. Fiyat araştırmaları ve hedef kitle profil belirleme çalışmaları da bunların arasında olmaktadır.

Piyasa araştırma şirketleri, reklam için toplum analizleri yaptıklarında, firmanın geçmişini araştırmakla başlamaktadır. Araştırma yapılması istenilen zamana kadar ki başarıları, hataları, tamamlanması gereken yönleri, ürettiği ürün ve hizmetle ilgili, tüketici bilgilerini almakta ve sonuçlar üretmektedir. Piyasa araştırma şirketleri, bu tip araştırmaları yaparken, hem aktif olarak ekiplerini pazara veya piyasaya dağıtarak, birebir soru anketlerinin cevaplanmasını sağlamakta veya günümüzde online yani internet ortamından kullanıcılara göndererek cevaplanmasını sağlamaktadır.

Piyasa araştırma şirketleri resmi kurum ve kuruluşların istatistiksel verilerini de, kendi konu kapsamında olduklarında, bunları kullanmaktadırlar. Bütün bu sonuçlar, hem araştırmayı isteyen firma tarafından hem de reklam ajansı tarafından kullanılmaktadır. Araştırmanın yapılmasını isteyen firma, araştırma sonuçlarına göre, kendi iç yapılanmasını veya hakkında araştırma yaptığı ürün ve hizmet özelliklerini, piyasanın talep ve beklentilerine göre düzenlemektedir. Reklam ajansı ise, yapması gereken reklam kampanyasının bütün süreçlerinde bu sonuçları kullanmaktadır. Ayrıca zaten reklam kampanyasının stratejik planlamasını da buna göre yapmaktadır.

Piyasa araştırmaları, reklam kampanyasının tasarımında, tüketicilere hangi faydaları sunabileceğini, hangi mesajların etkili olabileceğini, hangi hizmet ve kolaylıkları sunduklarında, tüketicilerin ilgisini çekebileceğini belirleyebilmektedirler. Hatta hangi tema ile reklam mesajların özdeşleştirilmesi halinde veya hangi ünlünün reklamda kullanılması halinde, reklamın başarılı olabileceğini bile belirlemektedirler.  

Arşiv

Etiketler