Diğer adı, reklam için toplum analizi de denilmektedir. Reklam analizi, firmaların reklama ihtiyaç duymaları halinde, reklam kararını verdikleri ve reklam ajansıyla anlaşma sağlandığı andan itibaren başlatılan bir araştırma sürecidir. Firma reklama karar verdiğinde, anlaşmış olduğu, reklam ajansına sunum (Brief) vermektedir. Firmanın verdiği bu sunumda, amaçlarını aktarmaktadır. Reklamla elde etmek istediğinin neler olduğunu ki bunlar; marka haline gelebilmek, Pazar payını büyütmek, satışlarını arttırmak, benzer ürün ve hizmet üreten firmalarla rekabet edebilmek gibi amaçlar olabilmektedir. Firma aynı sunumda, kendisine ait verileri reklam ajansına vererek, kuruluşuyla ilgili bilgileri, ürün ve hizmetlerini, bunların özelliklerini aktarır. Elinde, reklamda kullanılacak malzemeleri de reklam ajansına teslim eder. Bu noktadan itibaren, reklam ajansları, elindeki verilerle birlikte, firmanın belirlediği amaçlar doğrultusunda, reklam için toplumu analiz etmeye başlar. Reklam analizlerini ya kendi bünyesinde bulunan ekiplerle veya piyasada, bu alanda faaliyet gösteren PR firmalarını görevlendirerek başlatır.

Reklam için toplum analizleri nicel ve nitel olarak analiz edilmeye başlar, ayrıca veritabanı, teknik araştırma ve danışmanlık, arşiv-yazılı kaynakların taranması, satış noktalarında döküm sayımları da bu analizlerin kapsamında gerçekleştirilmektedir. Toplumun nicel analizlerinde, firma ve markaları, imaj araştırmaları, alışkanlıklar, öncesi-sonrası durum testleri, Pazar değişkenleri, ürünlerin paketi, ismi, tat anketleri, sektör araştırmaları, personel memnuniyeti, hedef kitlenin yapısı, tüketicilerin memnuniyeti gibi alanları araştırır ve sonuçları ortaya çıkarır. Nitel araştırmalarında ise; teori oluşturulur, hedef kitlelerin kullanım ve tüketim alışkanlıkları, beklentileri, marka, kurum ile ilgili yaklaşımları, ayrıca ajansın reklamı üretme çabalarında kullanılmak üzere, ürünün özellikleriyle ilgili testlerin yapılması, tüketicilerin davranışlarının temellendiği güdü, engel v.b. gibi araştırmaların hepsi nitel analizler içerisinde yapılmaktadır.

Veri tabanı analizlerinde, hedef tüketicilerin belirlenmesi, ona ulaşma yolları, analiz formları, eski tüketici bilgilerinin yeniden düzenlenmesi ve bunların kullanımlarının sağlanması, eski tüketicilerle ilişkinin tekrar kurulması gibi çalışmalar gerçekleştirilir. Bunlar en ince ayrıntısına kadar değerlendirilir. Teknik analizlerinde ise; anket sonuçlarının dökümlerinin alınması, verilerin düzenlenmesi ve tablo haline getirilmesi, bütün bu verilerin ve sonuçlarının, reklam veren firmaya, geri bildirilmesi ve firmaya, bu anlamda yapması gereken düzenlemelerin, nasıl yapılacağı konusunda danışmanlığın yapılması girmektedir. Reklam ajansları, reklam için toplum analizlerinden sonra, reklam tasarımlarını yapmaktadır. Ayrıca, reklam veren firma, bu analizlerde kendi bünyesinde yapması gereken düzenlemeleri nasıl ve ne zaman yapacağını öğrenmekte ve tüketicilerin istekleri ve beklentileri doğrultusunda yapılanarak, amaçlarına ulaşması sağlanmaktadır.  

Arşiv

Etiketler