1930 yılı reklamcılık sektörü için sıkıntılı bir dönem olarak gerçekleşti. 1946 yılı ise tanıtım araştırmalarının tekrar başladığı, AIDA VE DOGMAR modellerini içine alan, tüketici davranış modelleri üzerinde durulduğu yıl olmuştur. 1950 yılında, İlk araştırma çalışmalarının ve sonuçlarının gelişim gösterip sektör tarafından benimsenmesiyle, pek çok ajans kendi bölümleri arasına araştırma birimini de eklemiştir. Ama kimi reklam ajansları, bugünde olduğu gibi, araştırmaları, piyasada faaliyet gösteren ve aralarında anlaşmaların olduğu araştırma kuruluşlarını kullanarak yapmışlardır. 1960 yılında ise, bu sefer üretici firmalar (yani firmalar) Pazar araştırmaları ve tüketici davranışlarını araştırmak için, kendi bünyelerine bu tip araştırma birimlerini katmaya başladılar. Firmaların, bu birimleri kendi bünyelerine katması, ajanslarda bulunan birimlere olan ihtiyacı azaltmış ve onların araştırma birimlerini azaltmasını sağlamıştır. Bazı reklam ajansları da, kendi bünyelerinde bulunan araştırma birimlerini, ajanstan ayırarak, onları farklı bir şirket haline getirerek, bağımsız çalışmalarını sağlamışlardır. (Tungate, 2008)


Bu tip tanıtım kuruluşlarının yapılanmasını etkileyen tarihsel gelişmelerden biri de, baskı tekniklerinde yaşanan gelişmelerdir. Baskı tekniklerinde dört renk baskının yapılmaya başlaması, tasarımların da pahalı olmasına neden olmuştur. Bu duruma çözüm üretme ihtiyacı duyan reklam ajansları, baskı işlerini kendi bünyelerinde yapmaya başlamışlardır. Bu yüzden bu kuruluşların yapısında bugün de dahil olmak üzere, geçmişte de baskı işlerini kendi bünyesinde yapan ajanslar bulunmaya başlamıştır. Firmaların araştırma birimlerini kendi bünyelerini katmasıyla, ajansların bu tip birimleri azaltma konusu, zamanla değişmiştir. Bu tip kuruluşlar tasarımları yaparken, seslenecekleri tüketici kitlesinin özelliklerine ihtiyaç duyması, Pazar araştırmalarına girmesini sağlamıştır. (Mayer, 2004). Tanıtımların en ufak bir üründen en büyük ürüne kadar tasarıma ihtiyaç duyması, kitle iletişim araçlarının yaygın olarak kullanılmaya başlaması ve kitle iletişim araçlarının gittikçe artış göstermesi, reklam ajanslarının detaylı olarak hedef tüketici analizlerine ihtiyaç duymasını sağladı. Buna yönelik olarak, gene kendi bünyelerine araştırma birimlerini eklemeye başladılar. Tabi bu, bütün ajanslar için geçerli olmamaktadır. Bazı tam hizmet Tanıtım ajansları bu birimleri bulundurmaktadır.


Görüldüğü gibi, hem tasarımlarda baskı teknikleri, kitle iletişim araçları, malzemeler, teknoloji, analiz araştırmaları ve buna benzer, bu sektörü etkileyen unsurlar gelişip farklı özellikler göstermeye başladıkça, reklam ajansları da kendi yapılarını yeni gelişen durumlara göre değiştirmişlerdir. Yeni gelişmeler doğrultusunda, firmaların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için hem kadrolarını hem de kadroların yaptıkları işleri ona göre uyarlamışlardır.