Müşteri ile reklam ajansı arasındaki ilişki karşılıklı memnuniyete bağlıdır. Karşılıklı memnuniyet sürdükçe yürütülen faaliyetler de devam eder. Bu ilişkini mümkün olduğu kadar uzun soluklu olması her iki tarafın da istediği bir şey olsa da, dönem dönem firmalar ile bağlı çalıştıkları reklam ajansları yollarını ayırabilir. Bu ayrılığın bir çok sebebi olabilir, profesyonel anlaşmazlıklar ve memnuniyetsizlikler de bir müşterinin reklam ajansından ayrılmasının en önemli sebebidir. Reklam ve tanıtım kampanyası yapmak isteyen küçük ya da büyük firmalar bu iş için profesyonel destek alırlar. Kendileri için en uygun reklam ajansını seçerek onu çalışmaları yürütmek üzere yönlendirirler. Bu süreçte öncelikli olarak hizmet veren konumundaki reklam ajansına düşen görev en iyi performansını sergilemesi ve müşterisine iyi bir hizmet sunmasıdır.

Müşteri ve reklam ajansı iki yönlü bir iletişim kurar ve bu iletişimin doğru, etkili ve açık olarak sürdürülmesi gerekir. Bazı durumlarda, her iki tarafta da iletişimden sorumlu olan kişilerin ihmali ya da karşılıklı anlaşmazlıktan kaynaklanan iletişim kopuklukları olabilir. Bu sorunlar da reklam ajansları ile firmalar arasında soruna neden olur. Özünde müşteriye hizmet özelliğini de barındıran bir iş olarak, reklam çalışması yapmak isteyen firmalar çalıştıkları ajanstan olması gerekenden çok daha fazla talepte bulunabilir. Yerine getirilmesi mümkün olmayan müşteri istekleri çalışma koşullarını zorlaştırır ve ilişkiyi kopma noktasına getirebilir. Gerek firma gerekse de reklam ajansının uzun soluklu ilişkisinde zaman zaman yaşanan personel değişiklikleri de müşteri kaybının sebeplerinden birisidir. Yine her iki taraf personeli arasında nadiren de olsa, profesyonel iş disiplinine uymayan kişilik anlaşmazlıkları da yaşanabilir. Firmaların süreç içerisinde pazar payı ya da işletme boyutunda oluşan değişiklikler de reklam ajanslarıyla yollarını ayırmalarına sebep olabilir.

Bir firma, yapacağı çalışmalarda kendi çıkarlarının gözetilmesini ister. Bunun için yetkilendirdiği reklam ajansının aynı sektörden ya da firmaya rakip olabilecek olan sektörlerden firmalar ile çalışması da sorun yaratır. Firmaların pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi sürecinde izleyecekleri stratejilerin değiştirilmesi, politikalarında zaman içerisinde meydana gelen değişiklikler ya da dönüşümler de reklam ajansı ile olan anlaşmanın bitişine sebep olabilir. En önemli sebep ise, yapılan çalışmalardan beklenen sonucun alınamaması, belirlenen satış, marka bilinirliği ya da pazar payına ulaşılamamasıdır. Firma, çalıştığı reklam ajansının kendisine vaat ettiği sonuçları gerçekleştirmesini ister. Sonuç olarak, firma ile reklam ajansı arasındaki iş ilişkisinin sürmesi, karşılıklı verimin alınabilmesi öncelikli olarak kurulan doğru ve etkin iletişime, her iki tarafın da profesyonel iş disiplinine ve beklentiler ile vaatlerin örtüşmesine bağlıdır.  

Arşiv

Etiketler