Reklam ajansları, reklam sektörünün kuruluşlarının en önemli olanıdır. Reklam sektöründe, reklam tasarımlarını yapan, yayınlanmasını veya uygulanmasını sağlayan, firma, kurum ve kuruluşlar ile geniş halk kitleleri arasında kurulan, iletişim köprüsünden sorumludurlar. Reklam ajansları, firmaların kuruluş amaçlarını, edindikleri misyonu, ürettikleri ürün ve hizmetlerin kalitesini, kullanışlılığını kısaca faydalarını ve zararlarını, halk kitlelerine anlatmaya, aktarmaya çalışan, bunu yaparken de halk kitlelerinin davranışlarını ürün ve hizmetlerin satın alınması, kullanılması yönünde değiştirmeye çalışan reklam kuruluşları olmaktadırlar. Reklam ajansı bünyesinde, reklamcılık alanının çeşitli birimlerinde uzmanlaşmış kişileri çalıştırmaktadır. Bir reklam tasarımında gerekli olan bütün uzmanlar, reklam ajansının çatısı altında bulunmaktadır. Bunlar kısaca reklam metin yazarları, sanat yönetmenleri, çeşitli alanlara hakim olan tasarımcılar (grafik tasarımcılar, endüstriyel tasarımcılar, 3D modelleme tasarımcıları v.b.) olmaktadırlar.

Reklam ajansı, reklam sektörünün farklı farklı alanlarında faaliyet gösterebilmektedir. Reklam sektöründe iş yapabileceğini belirlediği, faaliyet dizinlerine göre kendilerini yapılandırmışlardır. Kimisi reklam sektörünün bir kısım işlerini, kimi reklam ajansı da bütün işlerini yapabilmek için kendini yapılandırmıştır. Sınırlı reklam ajansı, belirli faaliyet dizini çerçevesinde iş yapan kuruluşlardan olmaktadır. Bunlar genellikle, açık hava reklam ajansı, dijital reklam ajansı, promosyon reklam ajansı, organizasyon reklam ajansı, oyunculuk reklam ajansı, ilan reklam ajansı, internet reklam ajansı v.b.olmaktadır. Bunların dışında, tam hizmet reklam ajansları bulunmaktadır. Tam hizmet reklam ajansları da, firmaların, reklamla ilgili bütün ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılanmıştır. Bünyesinde halkla ilişkiler birimi, planlama birimi, kreatif tasarımcılar birimi, reklam metin yazarı, sanat yönetmeni, fotoğrafçı, piyasa analiz ekipleri, muhasebe ve sekreterleri istihdam etmektedirler.

Sınırlı reklam ajansları, belirledikleri faaliyet dizinlerinin ihtiyaç duyduğu birimleri bünyelerine katmışlardır. Örneğin bir açık hava reklam ajansı, açık hava reklam malzemelerinin satışını, açık hava reklam araçlarına uygulanan reklam tasarımlarının baskısını yapabilmek için, dijital baskı makinelerini, tasarımcıları ve atölye uygulamacılarını bulundurmaktadır. Açık hava reklam araçlarına uygulanacak reklamı, bunlar, kendileri de tasarlayabilmekte veya hazır olarak diğer ajanslardan veya firmalardan alıp baskısını, ilgili araca uygulamasını yapmaktadırlar. Firmalar, belirli amaçlarla, reklama ihtiyaç duyduklarında, reklam ajanslarına başvurmaktadırlar. Reklam ajansları, firmanın amaçlarını gerçekleştirebilmek için, reklam tasarımlarını yapmakta ve belirlenmiş olan reklam mecrasında yayınlanmasını veya uygulanmasını sağlamaktadır. Reklam tasarımlarının yapılması, uzun araştırma ve çalışma süreçlerinden sonra gerçekleşmektedir.  

Arşiv

Etiketler