Gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler içinde bir reklam ajansı oldukça önemli bir işleve sahiptir çünkü yapılan iş bu ekonomilerin içinde oldukça geniş bir paya sahiptir ve rekabet koşulları ağırdır. Nedeni gayet açık, ekonomik sistemin içinde büyümek ve güçlenmek için markalaşmak ön şarttır. Marka değerini yükseltmek için ise sadece çok çalışmak değil, doğru pazarlama, iletişim ve tanıtım stratejileri de kullanmak gerekir. Bir reklam ajansı da, sürece olan hakimiyeti ve uzmanlığından dolayı markalaşmak isteyen bir firmanın en önemli yardımcılarından biridir. Diğer bir deyişle, firmaların hedef kitlelerine kendilerini daha olumlu sunmaları için etkili kampanyalar düzenleyen, onların bir anlamda imajını da hazırlayan hizmet sağlayıcısı kuruluş reklam ajansıdır.

Hangi sektörde yer alırsa alsın bütün firmaların kendilerini tanıtmaya, çeşitli mecralarda yer alarak insanlarla iletişim kurmaya ihtiyaçları vardır çünkü firmaları tüketicilerle kurdukları ilişkiler ayakta tutar. Bu ilişkiyi sağlamak da reklam ajanslarının görevidir. Tüketicilerin kafasında yer almak için sadece üretim yapmak ve satışa sunmak yetmez, asıl olan üretilen mal- hizmetlerin sunumudur. Bunun için de etkin pazarlama yapmak gerekir. Reklam ajansının görevi doğrudan pazarlama faaliyeti değildir ancak, bu sürece yardımcı olacak uygulamalara hakimdir. Markaları hafızada kalıcı kılan, onları konuşturan, marka değerini arttıran, firmaların kurumsal kimliklerini oluşturma sürecinde yön gösterici olan da reklam ajansıdır. Elbette ki, kendi başına daha doğrusu kendi bünyesinde yer alan pazarlama departmanları vasıtasıyla da tanıtım faaliyetlerini yürüten firmalar yok değildir. Ancak bir reklam ajansının en önemli avantajı profesyonelliğidir. Üstelik bugünkü ekonomik sistem profesyonelliği cömertçe ödüllendirir.

Günümüzde sistem içinde görev ve rol tanımı zaman zaman karışabiliyor. Burada reklam ajansları için firmaların dolayısıyla da ekonomilerin büyümeleriyle görevlidir diyemeyiz. O, firmanın görevlendirdiği ve sistem içinde önemli bir role sahip olan bir işletmedir. Bu rolü sayesinde alışverişin canlanmasına katkı sağladığı gibi, üretim ve dağıtım süreçleriyle yapılan işin bütünü de ekonomik sistemin içinde bir sektör olarak yer alır. Reklam ajansı mal – hizmetleri tanıdığı gibi, firmaları da tanır. Kritik dönemler de dahil olmak üzere stratejik planlamalar yapar. Bu sayede kriz dönemlerinin aşılmasına da yardımcıdır. Ürünlerin kendilerini daha iyi anlatabilmeleri için çalışır. Bu çalışmalarda elbette son söz müşterinin olsa da, bu reklam ajansının sistem içindeki rolünü değiştirmez. Ekonomik sistem içinde birçok oyuncunun yer aldığı büyük bütçeli bir sinema filmidir ve bu oyuncuların danışmanları reklam ajanslarıdır.  

Arşiv

Etiketler