Reklam ajanslarında müşteri temsilcisi birimini değerlendirirken altının çizilmesi gereken en önemli nokta müşterinin bir reklam ajansının yaptığı işin en önemli unsuru olmasıdır. Dolayısıyla da bu müşteri ile reklam ajansı arasındaki ilişkileri düzenleyen, yürüten, karşılıklı bilgi alışverişini sağlayan birim olarak müşteri temsilcisi bir reklam ajansının kar marjını doğrudan arttırma kapasitesine sahip bir birimdir. Genel olarak bir müşteri temsilcisinin görevi müşteriler ile reklam ajansları arasında bir iletişim köprüsü kurmaktır. Reklam ajansında yapılan iş müşteriye anlatılırken ya da müşterilerin talepleri ajans ekibine aktarılırken, işlerin hazırlanma ve sunuş aşamasında müşteri temsilcisi söz sahibidir. Bir profesyonellik alanı olarak gereken önem verilmiyor olsa da, müşteri temsilcisi aslında bir reklam ajansının sözcüsüdür ve sözcülüğünü yaptığı kurumu ne kadar iyi ifade ederse, müşteri potansiyelini ve memnuniyetini de o kadar iyi sağlar. Doğru kurulan iletişim de karşılıklı memnuniyeti getirir.

Müşteri temsilcisi, reklam ajansının müşterilerinin genel profillerinin belirlenmesi, projenin işleyiş sürecinde ve sonrasında müşterinin tepkilerini alma, karşılıklı öneri ve isteklerin aktarımı gibi pek çok konuda yetkilidir. Mevcut müşterilerin memnuniyetlerinin sağlanarak, reklam ajansıyla iş ortaklılığının sürdürülmesi, yeni müşterilerin reklam ajansına kazandırılması da müşteri temsilcilerinin görevlerindendir. Bu açıdan bakıldığında, müşteri temsilcileri reklam ajanslarının bir anlamda iletişim koordinatörü olarak da görev yapan en önemli birimlerinden biridir. Müşteri temsilcilerinin iyi birer kriz yöneticisi olmaları gereklidir çünkü projenin yürüdüğü süreçte müşteri ile reklam ajansı arasında var olabilecek karşılıklı memnuniyetsizlikleri gidermek müşteri temsilcilerinin görevidir. İletişimi sağlayan kişi olarak iki tarafın da dilinden iyi anlayan bir müşteri temsilcisi, yine bu iki tarafın beklentilerini, sıkıntılarını da doğru ifade ederek sorunları iyi çözebilecektir.

Akademik eğitim türleri içerisinde müşteri temsilciliği diye bir bölüm olmasa da, belli ölçüde iletişim bilimleri alanında eğitim alan kişiler en azından reklam ajansında yürüyen iş akışı konusunda bilgi sahibi olmalarından dolayı bu mesleğe adapte olabilirler. Ancak müşteri temsilcisi olmanın belirlenen bir eğitim kıstası yoktur. Özü itibariyle iletişime dayalı bir profesyonellik dalı olsa da, reklam ajansları bünyesinde çalışan müşteri temsilcisinde olması gereken en önemli özellik güçlü bir iletişim kurabilme yeteneğidir. Özellikle reklam ajansı dahilinde çalışan ekip ile uyumlu çalışabilen, müşterilerden yapılacak çalışmaya dair gerekli ve doğru bilgileri alabilen kişiler bu meslekte başarılı olur. Yine başarıyı pekiştiren bir diğer önemli unsur da, gerektiğinde müşterilere pazarlama, medya planlama, stratejik planlama gibi konularda gerektiğinde öneri sunabilmektir. Reklam ajansı müşterilerine bir pazarlama hizmeti sunar, buna bağlı olarak da bu alanda bilgi sahibi olan, fikir ortaya koyabilen kişiler müşteri temsilciliği görevinde daha başarılı olabilir. Mesleki bilgi ve beceriler yanında önemli olan bir diğer özellik ise, müşteri temsilcilerinin yapıcı kişiliğe sahip, ikna etme becerisi olan, çözüm odaklı kişiler olmasıdır. Müşteri temsilcisi ne kadar olumlu olursa, reklam ajansı ile müşteri arasındaki iletişimin koordinasyonu da o kadar sağlam ve karşılıklı memnuniyet içeren bir şekilde yürür.  

Arşiv

Etiketler