Reklam ajanslarının toplumsal sorumluluklarından bahsedilme gereğinin nedeni, onların uzman olmasıdır. Bunlar tanıtımı tasarlayan, sunan ve etkilerini takip eden uzmanlardır. Bilindiği gibi, bu çalışmaların toplum üzerinde olumlu ve olumsuz pek çok etkisi bulunmaktadır. Olumlu etkileri bir yana, olumsuz etkileri, toplumların yapısını değiştirmiş ve bugün, yepyeni bir toplumun oluşmasını sağlamıştır. Günümüzde bu mecraların etkisiyle, yeni yapılarıyla oluşan bu toplum, tüketim toplumudur. Dolayısıyla, bu kadar etkili bir sektörün temel taşlarını oluşturan uzmanlarının, bu yapıyı dönüşüme uğratırken sorumlulukları bulunmaktadır. Bu uzmanlar, ajanslarda çalışmaktadır ve kampanyalar, bu ajanslarda çalışan, birbirinden farklı birimlerin ortak çalışmalarıyla ortaya çıkmakta ve sunulmaktadır. Dolayısıyla, reklam ajanslarının toplumsal sorumlulukları demek daha mantıklı olmaktadır.

Reklam ajanslarının, ürün ve hizmetleriyle ilgili amaçlarını gerçekleştirirken, kampanyalarında işledikleri özendirme, etkileme, ikna, bağdaştırma, çağrıştırma mesajlarının, toplumsal yapıların hangisini, ne tür değişimlere uğratabileceğini hesaplamalıdır. Toplumların temel taşlarını oluşturan, onları birbirine bağlayan, huzurlu ve güven içerisinde yaşamalarını sağlayan ana toplumsal etmenlerin değişimini ona göre planlamalıdır. Seslenecekleri toplumun, ahlaki değer yargıları, sosyal ilişkilerine yaklaşım biçimlerinde aradıkları standartları, değerleri, etkileri ileriye doğru geliştirecek mesajları oluşturmalıdırlar. Tüketicilerin, ilkin ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlamaları yönünde hareket etmelidirler. Rekabet halinde olan firma tanıtımlarında, tüketicilerin, firmaların farklı özellikleriyle ilgili değil, onların ürün ve hizmet özellikleriyle ilgili düşünmelerini ve onları karşılaştırmalarını sağlamaları gerekmektedir.

Tasarlanacak olan tüm kampanyalarda, toplumun refahı ve yaşam standartlarının yükselmesini sağlamak da ajansların toplumsal sorumluluğu altına girmektedir. Reklam ajansları, metinleri yazarken, bireylerin satın alma eylemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak için, ürün ve hizmet özellikleriyle özdeşleştirmelerini istedikleri unsuru abartmamaları gerekmektedir. Bu noktada erotizm pek çok tanıtımda aşırı derecede abartılmaktadır. Ajanslar, firmaların, ürün ve hizmetlerinde olduklarını söyledikleri özellikleri kanıtlamasını isteyebilmelidir. Bu zaten firmanın yararına olan bir durumdur.

Reklam ajansları hem kişisel ahlakı hem de örgütsel ahlakı, toplumların yararına kullanabilecek uzmanları istihdam etmelidir. Farklı ve çarpıcı tanıtım fikirleri üretebilen ama bu tip farklılıkları ve çarpıcılıkları, toplumsal yapıların pozitif yönde gelişmelerini sağlayacak mesajları oluşturmalıdırlar.

Arşiv

Etiketler