Reklam ajansları; müşterilerine iletişim, tanıtım ve pazarlama alanlarında en iyi hizmeti, sorunsuz bir şekilde verebilmek için faaliyet gösterir. Bazı durumlarda mevcut müşterilerin kaybedilmesi, reklam verenle reklam ajansı arasındaki ilişkinin istenildiği gibi gitmemesi gibi sorunlar yaşanabilir.

Reklam ajansları ve reklam verenler arasında çıkan sorunların yüzlerce sebebi olmasına rağmen, soruna sebep olan en önemli nedenleri maddeler halinde sıralamaya çalışacağım. Reklam ajansının kötü bir performans sergilemesi müşteri kaybının en önemli sebebidir. Müşteri beklediği ve hedeflediği sonuçları alamazsa; bu durum, müşteri kaybına neden olur. Sadece reklam ajansından kaynaklanan sorunlar nedeniyle müşteri kaybı yaşanmaz; bazen de reklam verenden gelen olağan dışı istekler, ajansın altından kalkamayacağı güçlükte olabilir. Bu durum karşısında da aradığını bulamayan müşteri, rotasını başka tarafa çevirir. Reklam verenin, ajans için sürekli çalışmaya alıştığı personeli bulamamasından kaynaklanan personel değişikliği de müşteri kaybında etkilidir. Reklam ajansı ile reklam veren arasındaki fikir uyuşmazlığı, kişilik farklılığı gibi etmenler de, birlikte çalışmayı zorlaştırıcı etkenlerdir. Her sektörde olduğu gibi reklam sektöründe de maddi olanaklar, ajans ile reklamveren arasındaki bağları kopartma gücüne sahiptir.

Müşteri kaybına sebep olan bu durumların yaşanmasını en aza indirilebilen reklam ajansları; müşterileriyle daha fazla ilgilenerek, beklenti ve istekleri tatmin edici bir duruma getirebilir. Böylece hem müşteri kaybı yaşanmaz hem de müşteri memnuniyetinden doğan yükseliş kaçınılmaz olur.  

Arşiv

Etiketler