Bazen neye daha fazla ihtiyacı olduğuna karar vermek sadece kişiler için değil, şirketler için de zordur. Bu zorluk en çok bütçeden belirli bir pay ayrılarak yapılacak olan pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinde kendini gösterir. Reklam ajansları arasında seçim yapmak zordur, sektörü az tanıyan firmalar için, bütçesi sınırlı olanlar inin, daha önce bu şekilde bir çalışma yapmamış ya da yapıp başarısız olmuş olanlar için… Bu liste uzayıp gidebilir ancak listenin uzunluğu ya da sayılan zorluk sebeplerinden hiçbirisi firmanın çalışacağı reklam ajansını seçme sürecine katkıda bulunmaz. Küçük ya da büyük bütün firmalar için çalışılmak istenenler genellikle sektörün önde gelenleridir. Çünkü bu kişilerden çıkan işler, yaratım, üretim, planlama, sunum ve sonuç açısından genellikle başarılıdır. Büyük olmak bir reklam ajansı için elbette kolay bir süreç değil. Büyüklük beraberinde yüklü maliyetleri de getirir.

Ancak firmalar açısından her zaman büyüklerle çalışmak işlevsel olmayabilir. Bunun asıl nedeni de ayrılan bütçe değil yapılacak olan çalışmaların niteliğidir. Büyük bir kampanya yapmak isteyen bir firma elbette reklam ajansını da buna göre seçer. Satacak yüz tane elmanız varsa, bunun için bir manav satın almazsınız. Yani firmalar açısından asıl olan kendisiyle ilgilenecek, istediğini anlayacak birileridir. Yapılacak olan işin niteliği ön plandadır. Reklam ajansları fikirler üzerinden çalışırlar. Fikir üretmek için de işletme büyüklüğü, popülarite değil, yaratıcı zihinler önemlidir. Bir gerçeği kabul etmek gerek ki, yıldızı parlayan ya da parlamış başarılı kişileri büyük bir reklam ajansı bünyesine daha kolay katabilir. Ama bu herkesin bir yerlerden başlamış olduğu gerçeğini de değiştirmez.

Günümüzde medyanın değişen yapısı ve giderek çeşitlenen mecralar özellikle küçük firmalara bir reklam ajansı ile çalışmak yerine, kendi başlarına bu alanlarda yer alma imkanı tanıyor. Ama ne yazık ki, yeni medya kullanması kolay, ama içerik üretmenin ve görünür olabilmenin zor olduğu bir alan. Bu açıdan bakınca da reklam ajansının büyüklüğünün değil, çalışmaların yürütüleceği mecraya hakim olup olmamasının daha önemli olduğu sonucuna varabiliyoruz. Özellikle sosyal medya, üzerinde gerçekleştirilmesine izin verdiği marka – tüketici doğrudan iletişimi ile alana uzman bir reklam ajansının firma için etkili sonuçlar yaratabileceği bir mecra. Burada asıl önemli olan firmanın hedeflediği sonucu belirlemesi ve çalışmaların da buna göre yürütülmesidir.  

Arşiv

Etiketler