Reklam ajansları, reklam alanında bilgi ve beceri sahibi çeşitli insanları istihdam etmektedir. Buralarda iki tip grup çalışmaktadır; çizer grubu ve fikir grubudur bunlar. Çizer grubunun içinde, grafikerler ve tasarımcılar çalışmaktadır. Bunların da kendi aralarında, ayrıldıkları noktalar bulunmaktadır. Diğer grup, yani fikir grubunda ise; reklam metin yazarları, sanat yönetmenleri bulunmaktadır. Bunların her ikisini de denetleyen creative direktör olmaktadır. Diğer alanlarda faaliyet gösterip, aynı kuruluş içinde çalışanlar ise; müşteri temsilcileri, planlamacılar, halkla ilişkiler birimleridir. Reklam ajansı çalışanlarının hemen hepsi, ilgili bir okuldan mezun olmuşlardır. Yani reklam ve halkla ilişkiler veya reklamla ilgili diğer bölümleri bitirmişlerdir. Bunların dışında, ülkemizde, özellikle piyasa içerisinde kendini yetiştirmiş olanlarda çalışabilmektedir. Yani ilgili bir okuldan mezun olmayıp, fakat senelerce reklam piyasasında çalışan insanlar da buralarda çalışabilmektedirler. Bir reklam ajansında çalışabilmek, ya ilgili bir okuldan mezun olmak gerekmekte veya piyasa içerisinde deneyim sahibi olabilmekten geçmektedir. Reklam ajansları, bazen ilgili okuldan mezun olmuş olsalar bile, insanları istihdam ederlerken deneyim aramaktadır. Çünkü reklamcılık zor ve zeka, yaratıcılık gerektiren, yani farklı meziyetlere ihtiyaç duyan bir meslek olmakla beraber, piyasada işlerin nasıl yapıldığının bilinmesini gerekli hale getirmektedir. Reklam ajanslarının ise, henüz herhangi bir konuda deneyim sahibi olmayan birini eğitmek noktasında, zaman ayıramayabilmektedirler. Bu noktada, hem deneyim sahibi olmak hem de bilimsel metotlarını ilgili yerlerden almış olmak gerekmektedir. Reklam ajansları genellikle, gazetelerin seri ilanlarında, istihdam taleplerinin yayınlanmasını sağlamaktadır. Veya internet sitelerinden, aradığı elemanı ve özelliklerini belirtmektedir. Bir reklam ajansında çalışmak isteyen ve yukarıdaki özelliklerden herhangi birine sahip olan kişi, önce kendi özgeçmişini hazırlamalıdır. Hazırlanan özgeçmiş, bütün bilgi birikimini ve çalıştığı firmalarda, elde ettiği deneyimleri yansıtır şeklinde olmalıdır. İletişim bilgileri ve fotoğraf ta eklenmelidir. Son zamanlarda reklam ajansları, daha önce yapılan işlerin bir görüntüsünü görmek isteyebilmektedir. Bunun için ise; özgeçmişin yanında, daha önce yapılan iş örneklerinin bir dosyada toplanması ve ikisinin birlikte verilmesi, neredeyse zorunlu hale gelmiştir. Reklam ajansları, hem özgeçmişi, hem de daha önce yapılan çalışmaları gözden geçirmektedir. Bu alanda yaratıcı işler yapabileceğini düşündüğü kişileri arayıp görüşmeye çağırmaktadır. Yapılan görüşmede, iş başvurusu yapan kişinin, geçmiş deneyimleri, başvurduğu alanla ilgili bilgi birikimi sorulmaktadır. Burada önemli olan kısım, yapılan yüz yüze görüşmedir. Çünkü burada her iki taraf birbirini yakından tanıma fırsatı bulmaktadır. Reklam ajansında çalışmak isteyen kişi, mutlaka ajansın ilgili temsilcisiyle görüşmelidir. Bu görüşme bir özgeçmiş ve çalışma örneklerinden daha önemli bir belirleyiciliğe sahip olabilmektedir.

Arşiv

Etiketler