İletişim çağımızın vazgeçilmez unsurlarından biridir. Firmaların da zorlu rekabet ortamında başarıya ulaşabilmeleri mal ve hizmetlerini pazarlayabilmeleri için tüketicilerle ve hedef kitlelerle iletişim kurmaları gereklidir. Uzmanlık ve özel deneyinler isteyen bu konuda birçok kurumsal firma, kendi bünyesinde bu organizasyonu yürütmek yerine ajanslara çalışmayı tercih etmektedir. Bu işbirliğinin ve çözüm ortaklığının etkili olabilmesi için ajans tercihinin çok dikkatli ve planlı bir şekilde yapılması gerekir. Reklam ajansı seçiminde sistemli bir sürecin izlenmesi durumunda maliyetler dahada azalarak tanıtımın etkinliği sağlanabilmektedir Ajans seçilirken önce genel bir değerlendirme yapılır, daha sonra çalışılması düşünülen birkaç ajans ile ayrıntılı bir inceleme faaliyeti yürütülür. Reklam ajansı seçim esnasında dikkat edilmesi gereken en önemli konu, ajans seçim kriterleridir. Bu değerlendirme kriterleri arasında en önemli olanlar, büyüklük, ihtiyacın cinsi, ajansın yaratıcılık kabiliyeti, ilgili konulardaki geçmiş deneyimleri ve referansları, pazarlama yetenekleri, sorunlara çözüm bulma becerisidir. Bunların dışında, ajansın coğrafik konumu, yaratıcılığı ve medya satın alma kabiliyeti ve imkanları, müşterileri elde tutma yüzdesi, bütçesi, uygulanacak kampanyaları sunum başarısı, iş yapma prensipleri, iş ahlakı, ajansın talep ettiği hizmet bedelleri, incelik ve vizyon açıklığıdır. Son yıllarda en önemli kriter, taraflar  arasında uyum sağlanabilmesidir. Reklam ajansı seçimi sonucunda doğru bir ajans seçilmesi durumunda firma ile ajans arasında uzun sürecek bir çözüm ortaklığı başlar. Bu nedenle ajans seçilirken, uzun yıllar devam edecekbir birlikteliğin sağlıklı olup olmayacağı anlaşılmaya çalışılır. Firmalar son zamanlarda, reklam ajansı seçiminin artan öneminden dolayı, danışman firmalar vasıtasıyla seçim yapmaktadırlar. Sonuçta,en iyi değerlendirmeyi yapabilecek bir firmadan seçim konusunda yardım alınması maliyetleri ve riskleri azaltacaktır. Sonuçta, reklam ajansı seçimi firmaların marka değerini koruma ve yükseltmesi açısından çok önemli ve mutlaka yapılması gereken bir faaliyettir ve mutlaka planlı bir biçimde rasyonel kararlar alınarak sonuçlandırılmalıdır. Ajans seçiminde hatanın  ve risklerin en aza indirgenmesi için işletmeler seçim sürecini mutlaka doğru uygulamalı kriterleri tekrar tekrar gözden geçirmeli, kendisi için en uygun en doğru ajansı seçmelidir.

Arşiv

Etiketler