Hala birçok firma çalışacağı reklam ajansını seçerken geleneksel yöntemleri kullanıyor olsa da, bazı firmalar bu süreçte daha farklı yöntemler tercih edebiliyorlar. Bu yöntemler genellikle de geleneksel yöntemlere göre oldukça yaratıcı olabiliyor. Firmaların reklam ajanslarını seçerken farklı yöntemler tercih etmesinin en önemli nedenlerinden birisi elbette ki günümüzün değişen şartları. Bu şartlar neler? En önemlisi günümüzde etkili bir reklam yapmak için en uygun maliyetle en verimli çalışılabilecek ajansı bulmak gerekiyor. Bu firmalar açısından zorlu bir süreç. Günümüzde özellikle büyük firmalar açtıkları konkurlarla çalışacakları reklam ajansını belirliyorlar. Ancak bazıları daha yaratıcı seçim süreçleri uygulayabiliyor. Bir insan kaynakları uzmanının personeli işe alırken gerçekleştirdiği mülakatlara benzeyen uygulamalar da seçim süreçleri içinde kendine yer bulabiliyor. Örneğin, görüşmeye davet edilen reklam ajanslarından birkaç saat içinde bir ön kampanya talep edilebiliyor. Genellikle atölye çalışması şeklinde gerçekleşen böylesi bir süreçte hem firma hem de reklam ajansı karşılıklı olarak çalışma biçimini görmüş olur. Aynı zamanda da bir tanışma ve buz kırma süresi olan bu atölyelerde iki tarafın da uyumlu çalışıp çalışamayacağına dair fikirler oluşur.

Bir başka seçim aşamasında işler profesyonel uzmanlık alanlarında değil, sosyal hayatta kurulur. Hem reklam ajansının hem de firmanın çalışanları sosyal bir ortamda bir araya getirilir. Burada amaç yine karşılıklı buzları eritmektir. Sosyal ortamda bir araya gelme yönteminde zaman zaman farklı etkinlikler de yer alır. Örneğin reklam ajansları için bir paintball organizasyonu düzenlenir. Her ne kadar alakasız gibi görünse de böylesi bir çalışmada ortaya çıkacak olan sonuçlar seçimi oldukça kolaylaştıracak ipuçları niteliğinde olabilir. Reklam ajansı ve firma anlaştığında iş ortağı olurlar ve bu ortaklık uyumlu çalışabilmeyi gerektirir. Yukarıda bahsettiğimiz gibi bir takım çalışmasına dayalı uygulamalar çalışma sürecine dair önemli bilgiler verirler. Stresle başa çıkabilme, zamanı iyi kullanabilme, liderlik, yaratıcılık, sonuca ya da çözüme odaklanma, yapıcılık gibi birçok nitelik gerçekleşen bir takım çalışması uygulamasında ortaya koyulabilir. İlk bakıldığında profesyonel bir uygulama gibi görünmese de, bu tip organizasyonlar seçim sürecinin mekanikliğini de ortadan kaldıran, hem firma hem de reklam ajansı açısından yaratıcılığa olanak tanıyan uygulamalardır.

Son yıllarda her sektörde olduğu gibi reklam sektöründe de danışmanlık sistemi giderek yaygınlaştı. Hem süreçler ve markalar, hem de reklam ajansları hakkında profesyonel bilgiye sahip olan danışman kuruluşlar, iki taraf için de işlevseldir. Firmalar danışman firmalar kullanarak kendileri için en uygun reklam ajansını daha kolay seçebilirler. Bu firmanın talebi doğrultusunda sektörel ya da genel hizmet veren bir kuruluş olabilir. Dijital uygulamaların giderek yaygınlaşmasıyla birlikte sanal olarak adlandırılan, belli bir ofise, merkeze bağlı olmadan, mobil çalışabilen bir reklam ajansı türü de ortaya çıktı. Bu hizmetin her iki taraf için de en önemli avantajı zamandan ve paradan tasarruf etmeye olanak sağlaması.

Seçim süreci nasıl işlerse işlesin iki taraf için de en önemli unsur iletişimin doğru kurulabilmesi ve kurulan bu iletişimin doğru şekilde yürütülebilmesidir. Bir firma ister geleneksel yöntemlerle, isterse de yaratıcı uygulamalarla seçsin, reklam ajansından beklentilerini karşılamasını ister. Bu noktada da, ajansın nasıl seçildiği değil, iletişimin nasıl kurulduğu önem taşır. Karşılıklı memnuniyette de bu iletişimin samimiyeti ve açıklığı esastır.  

Arşiv

Etiketler