Genelde reklam ajansları, firmalar ve işletmeler ile ilgili yaptıkları çalışmalarda bir veya birden fazla ürün, mal, hizmet tanıtımı ve satışı ve  marka değerini yükseltme faaliyetleri üzerine yoğunlaşırlar. Ajanslar yukarıdaki gibi iş üniteleri yerine çalışmalarının etkinliği ve firmaların avantajı açısından müşteri odaklı çalışma sistemine organize olmalıdır. Bunun nedeni, reklam ajanslarının her firma ve işletmeye ayrı ayrı adapte olma zorunda olmasındandır. Bir reklam ajansının ürünü yaratıcılık ve yeni fikirler olmalıdır. Firmadaki görevli personel ile birlikte yeni fikirlerin ve yaratıcı tanıtım faaliyetlerinin oluşumunu teşvik etmeli, ve bu yaratıcılığı devamlı olarak geliştirmeye ve yapılan işin etkinliğini sağlamaya çalışmalıdır. Büyüklüğü ne olursa olsun  birçok reklam ajansının yapılanmasında müşteri memnuniyeti açısından standart fonksiyonlar olmalıdır. Bu fonksiyonlar: A. Müşteri birimi, B. Yaratıcılık birimi, C. Medya ve reklam ortamları birimi, D. Araştırma geliştirme birimidir.

Arşiv

Etiketler