Reklam ajansı, firmaların markalarını, ürün ve hizmetlerinin özelliklerini, reklam tasarımlarıyla, geniş halk kitlelerine anlatan kuruluştur. Tüketicilerin davranışlarını, ürün ve hizmete veya markaya doğru yönlendirmek için, onlara ilişkin bütün özellikleri kullanan, reklam sektörünün kuruluşlarıdır. Reklam ajansları, firmaların ürün ve hizmet özelliklerinden en faydalı, en dikkat çekici, en çok tercih edilen özelliğini bularak, reklamı bu noktada tasarlar ve tüketicilerin dikkatlerini çeker. Geniş halk kitlelerin firmayı, markalarını, ürünlerini, hizmetlerini tanımasını, onları sevmesini, onlarla organik bir bağ kurmasını sağlar. Reklam ajansları, firmalar ile tüketiciler arasında kurulan iletişimden sorumlu kuruluşlardır. Her iki tarafın birbirinden haberdar olmasını, birbirilerinin isteklerini anlamalarını sağlar. Bu noktada her iki taraf için, çok önemli görevleri üstlenen reklam ajansları, firmalara yönelik şu görevleri gerçekleştirmektedir. Firmaların belirlenmiş amaçları olan, markalaşma olayını, Pazar payını büyütmesini, satış miktarını arttırmasını, benzer ürün ve hizmet üreten firmalarla rekabet edebilmesini sağlar.

Reklam ajansları, firmalara yönelik bu görevleri gerçekleştirirken, reklam için toplum analizi yaparak, gerçek ihtiyaç, istek ve tercihleri belirler, bilimsel disiplinlerin verilerinden yararlanır. Firmaların reklama karar vermesinden sonra, reklam ajansına yaptığı sunumdan da elde ettiği verileri, yukarıda sayılan verilerle birleştirir ve bir sentez elde eder. Elde ettiği bu sentezde, firmanın amaçları belirlenmiştir. Toplumun firmadan beklentileri ve istekleri belirlenmiş, özlemleri ve gelecekle ilgili beklentileri de bilinir duruma gelmiştir. Gelinen noktada reklam ajansı, reklam tasarımında işlemesi gereken, reklamın ana temasını bulmuştur. Buna uygun olarak reklamın tasarlanmasını sağlar. Reklam mecrasını, firmanın reklam ayırdığı bütçe dahilinde seçer ve ona uygun olan reklam tasarımını ve uygulanmasını sağlar. Reklam ajansları, firmanın amaçlarına ulaşmasını sağlamak için, tüketicileri etkileyebilecek bütün unsurları kullanır. Bunun için, tasarladığı reklamın, çekici, çarpıcı, etkileyici olmasına özen gösterir. Bunun için pek çok malzeme kullanır, ünlü bir sima, etkileyici, konusu olan bir fotoğraf, resim, animasyon, karikatür, sesler, efektler, müzikler v.b. onlarca unsuru kullanarak, tüketicilerin davranışlarını, firmaların amaçlarını gerçekleştirebilecekleri şekilde değiştirmeye çalışır.

Reklam ajanslarının tüketicilere yönelik yaptıkları ise; tüketicilerin, firmaları tanımasını, ürettikleri ürün ve hizmetlerin neler olduğunu bilmelerini, firmaların ürün ve hizmetlerinin hangi özellikleri taşıdığını öğrenmelerini ve kendilerine en faydalı ürün veya hizmeti seçebilmelerini sağlar. Reklam ajansları, tüketicilerin, bilinçli bir tüketici olmalarını sağlar. Reklam ajansları, tüketicilerin yaşam standartlarını yükseltmelerini, daha kaliteli yaşamaları için, kullanabilecekleri ürün ve hizmet çeşitlerini belirlemelerine yardımcı olur. Tüketicilerin ürün ve hizmetlerde aramaları gereken kriterleri tanımalarını, onları değerlendirmelerini sağlar. Reklam ajansları, reklamın uygulanabileceği tüm mecralara uygun tasarım yapar, televizyon, sinema reklam filmi, radyo reklamı, internet ortamına uygun tüm reklam tasarımlarını, açık hava reklam araçlarına uygulanan tüm tasarımları yapar ve uygulanmasını sağlar.  

Arşiv

Etiketler