Reklam ajansı tam bütünleşmiş çalışmalıdır. İhtiyaç duyduğu tüm birimleri kendi bünyesine katmalıdır. Küçük çalışmaların tasarlanmasından çok, daha büyük tanıtım kampanyalarını yürütebilmek için, bu alanda uzmanlaşmış birbirinden farklı departmanlara ihtiyaç duyacaktır. Bünyesine katması gereken departmanlar aşağıdaki gibidir.

* Halkla ilişkiler : reklam ajansı ile firmalar arasında köprü görevini üstlenerek, hem işlerin daha kolay ilerlemesini sağlar hem de yeni işlerin alımını yapabilir. Halkla ilişkiler bölümü bir reklam ajansının önemli ayaklarından biridir. Firma kurum ve kuruluşların gereken maliyeti bu alana ayırması gerektiği noktasında bilgilendirebilir. Onların büyümesi veya tanınmaları noktasında, tanıtımların ne derece önem taşıdığı konusunu paylaşabilir.

 * Planlama; firmaların, analizini yaparak içinde bulundukları pozisyonu, mali durumunu, hedefledikleri Pazar payını belirler. Ortaya çıkan verilerden yola çıkarak, yapılacak kampanyanın, nasıl, nerede, hangi tanıtım araçlarını kullanarak yapacakları noktasında stratejik plan yapar. Bu plan, kampanyanın en başlangıcından, en son noktaya kadar kalem kalem çıkarılır.

 * Medya planlama: hazırlanmış olan kampanya dahilinde kullanılacak bütçeye sadık kalarak, hangi aracın kullanılacağını belirler. Ayrıca bu tanıtım araçlarını hangi zaman aralığında kullanacağını, maliyetini belirler. Medya planlama aynı zamanda bu araçların maliyeti ile ilgili, pazarlık, kiralama işlerini de yapabilir niteliktedir.

 * Tasarım ekipleri; planlama ekiplerinin yaptıkları stratejik kampanya planının içerisinde kendilerine düşen, metnin yazımı, kullanacakları sloganları, kullanılacak ürün veya hizmet ve imaj resimlerini seçerler. Bilgisayar destekli grafik tasarım birimlerine ileterek, bunların bilgisayar ortamında tasarlanmasını sağlarlar. Eğer yapılan tanıtım planı doğrultusunda televizyon araç olarak kullanılacaksa, prodüksiyon ekibi, diğer ekiplerin tasarımlarını belirlemeye başlar; bunlar da oyuncu seçimi, filmin çekileceği yerin belirlenmesini ve filmin çekilmesini sağlarlar.

 * Piyasa Araştırma; bir reklam ajansında bulunması gereken bölümlerden biri de araştırma ekipleridir. Çünkü kampanya bu araştırmaların sonuçlarına göre yapılmaktadır. Hem firmanın durum analizini hem de kampanya bittikten sonra, yapılan tanıtımların, hedef kitle üzerinde ne kadar etkili olabildiklerini ortaya çıkaran ölçümler yapar. Her aşamada, bu veriler kullanılacak olduğundan oldukça önemli bir ekiptir.

Yukarıdaki bölümlerin hepsini, her reklam ajansı bünyesinde barındırmayabiliyor. Çünkü bunların hepsinin çalıştırılması belirli bir maliyet gerektirdiğinden, ajansların bütçesi veya kazancı doğrultusunda bulunabilir. Bütün bölümlerin bulunduğu büyük ajanslar var elbette. Ama her birinde bulunmamaktadır.

Arşiv

Etiketler