Biraz çelişkili bir ifade gibi görünebilir. Pazarlama faaliyetleri içinde kısmen ya da tamamen yer alabilen bir oluşumun da pazarlanması mümkün müdür? Bir reklam ajansının asıl işi reklamı anlamaktır ve bu pazarlamadan anlamak gereğini de içerir. Farklı sektörlerdeki şirketlerin tanıtımını çeşitli yöntemlerle yaparken sergilediği yöntemler aslında bu pazarlamanın kilit unsurudur. Reklam ajansları kendi pazarlamalarını doğru biçimde yapabildikleri ölçüde, onlarla çalışmak isteyen firmaların da bu işi doğru olarak yapabileceklerine olan güveni artar. Kendi işini doğru tanıyan bir firma, iş ortaklarının da işlerini doğru tanıyacaktır. Bir reklam ajansının kendine has pazarlama tekniklerinin olması onu sektörde görünür ve fark edilir kılar.

Sektörde yer alan birçok iş ilanına dahi baktığımızda çoğunun geleneksel anlayıştan oldukça farklı yazıldığını görebiliyoruz. Bunun iki nedeni var, fark edilmek ve fark edilecek işler yapabilecek kişilere ulaşmak. Elbette bu daha çok yaratıcı sürecin üretimini gerçekleştiren reklam ajansları için gerekli. Pazarlamanın farklı birimlerine yönelik olarak hizmet veren firmalarda yaratıcılık çok ön planda tutulmayabiliyor. Aslında bu pazarlama sürecinin en önemli noktası işi iyi bir şekilde yapmak, müşterinin taleplerini doğru anlamak ve yerine getirmektir. Ağızdan ağza pazarlama yöntemine de benzetebileceğimiz bu süreç, bir ajansın bir anlamda marka olma sürecidir. İş ne kadar iyi yapılırsa -ki bu ister yaratıcı süreçleri de içinde barındıran kampanya hazırlanma aşaması ya da yayınlanma ve sonrasındaki takip süresi olsun-, müşterinin beklentilerini o kadar çok karşılaşacaktır. Bu durumda zaten sonuç kendiliğinden gelir. Bir firmanın başarısı reklam ajansının da başarısıdır.

Günümüz pazar koşulları içinde bütün firmaların, küçük ya da büyük kendilerini tanıtmaya ihtiyaçları var. Rekabet koşulları hem sektörlerin çeşitliliği hem de üreticilerin fazlalığı nedeniyle zorlaşıyor. Pazarlamada artık geleneksel yöntemlerin yanında, yeni anlayışların da kullanılması gerek. Bunun için reklam ajansları yeni mecralara da uyum sağlamak ve onları anlamak zorunda. Sadece bu da değil, kendini farklı kılmak için farklı işler de yapması gerekiyor. Bu kadar çok reklam, kampanya, planlama içinde de farklı ve etkili olanı bulmak elbette yaratıcılığın sınırlarını zaman zaman zorlayabiliyor. Reklam ajansı yürüttüğü faaliyetlerle bağlantılı olarak kendi tanıtımını da yapmış oluyor. Bu doğrudan pazarlama yöntemi olarak en önemli avantajı sağlıyor. Hazırlanan çeşitli tanıtıcı materyaller, iş portföyünü de içeren web siteleri, medyada yer almak ise destekleyici öğeleri. Bütün bunları içeren bir pazarlama planı içinde olması da reklam ajansının nereden nereye gittiğini, çalışmalarını ve hedeflerini göstermesi açısından en önemli yardımcısı.  

Arşiv

Etiketler