Eğer reklam ajanslarıyla yeni yeni ilgilenmeye başladıysanız, bütün ajansları her türlü reklam işiyle uğraşan firmalar olarak hayal edebilirsiniz. Ama günümüzde çok çeşitli kapsam ve boyuta sahip yüzlerce reklam ajansı vardır ve bu ajansları genel olarak 3 kategoriye ayırabiliriz:

1. Hizmet Kapsamına Göre Reklam Ajansları

Her Şey Dahil Reklam Ajansları

Bu tür ajanslar, reklam konsepti geliştirilmesinden farklı kanallara kampanyanın sunulmasına kadar reklam kampanyasının tasarımı ve tanıtımının her yönüyle ilgilenir. Bu kapsamda bir reklam ajansının küçük bir ajans olması pek muhtemel değildir çünkü kampanyanın her parçası için farklı departmanlar ve her bir departmanda da birden fazla personel olması olasıdır.

Bu reklam ajanslarının sizden isteyeceği ücret, yaptıkları işin geniş kapsamıyla paraleldir ve ilk bakışta size biraz fazla gelebilir. Bununla birlikte, nasıl bir kampanya istediğinize dair temel fikirleri ve amaçları ajansla paylaştıktan sonra artık reklam işini ajansa emanet etmek ve siz de kendi işinize dönmek istyorsanız, bu ajanslar sizin için biçilmiş kaftandır.

Belirli Bir Uzmanlık Alanına Sahip Reklam Ajansları

Bu ajanslara "butik" reklam ajansları da denir ve bu ajanslar reklamcılık sektöründe belirli bir alanda ciddi bir deneyim ve uzmanlığa sahiptir.

Yaratıcı ajanslar, promosyon kampanyaları da dahil olmak üzere basın ve televizyon mecralarındaki tüm reklamların üretimiyle ilgilenir. Bu ajanslar, müşterilerle yaratıcı stratejiler geliştirilmesi ve yönetilmesi konusunda görüşür; ancak, reklamların yayımlanması ve promosyonun kendisiyle ilgilenmez.

Medya ajansları, müşterinin hedef kitlesine en iyi nasıl ulaşabileceğini belirlemek için pazar araştırmaları yapar ve bu aşamadan sonra müşterinin bütçesine uygun olarak en etkin medya kanallarında reklamın yayımlanmasını sağlar.

Dijital ajanslar, internet reklamcılığı konusuna odaklanır. Websiteleri kurar, arama bazlı kampanyalar ve internete uygun reklam formatları tasarlar ve sosyal medya üzerinden firmayı takip eden bir kitle oluşturulmasını sağlarlar. Günümüzde sosyal medyanın önemi gittikçe arttığı için, sadece bu alanda çalışan Sosyal Medya Ajansları da vardır.

2. Reklam Kategorisi Uzmanlığına Göre Reklam Ajansları

Nasıl ki bazı ajanslar reklam üretim sürecinin belirli aşamalarında veya belirli reklam kanallarını kullanma konusunda uzmansa, bazı reklam ajansları da reklamın içeriğine göre uzmanlaşmıştır. Bir pil reklamıyla bir genel seçim kampanyasını aynı reklam ajansının aynı kalitede yapması biraz zor olabilir.

Ürün Reklamcılığı

Bu reklamcılık türünün temel amacı, belirli bir ürün veya hizmeti pazarlamak veya tanıtmaktır. Yeni ürünler için talep yaratmak veya mevcut bir ürüne olan talebi artırmak, bu tür reklamcılıkta en çok yapılan işlemdir.

Kurumsal Reklamcılık

Burada bir "imaj" reklamcılığı söz konusudur ve bu kapsamda tasarlanan reklamlar, ürün ve hizmete değil, bir firma, kurum veya kuruluşa odaklanır. Kurumsal reklamcılığın amacı bir şey satmak değildir ve bahsi geçen kurum veya firmaya yönelik pozitif bir duygu veya bakış açısı oluşturmaktır.

Savunucu Reklamcılık

Bu reklamcılık türü, belirli bir amacı veya faaliyeti savunmaya veya bir konuda kamuyu bilgilendirmeye yöneliktir. Eskiden sadece resmi kurumlar veya sivil toplum kuruluşları tarafından talep edilen bu tür reklamlar, günümüzde sosyal sorumluluk projelerinin öneminin artması sebebiyle ticari firmalar tarafından da tercih ediliyor.

3. Sektörel Uzmanlığa Göre Reklam Ajansları

Eğitim, finansal hizmetler, sağlık, seyahat ve emlak gibi bazı sektörlerin kapsamı son derece geniştir ve bu sektörlerle ilgilenen reklam ajansları, zamanla çalıştıkları sektörün belirli bir alanında uzmanlaşmıştır. Firmanız da belirli bir alanda hizmet sunuyorsa, bu tür reklamcılık sizin için uygun olacaktır.

 

 

Arşiv

Etiketler