Bir reklam ajansı için sadece etkin, işlevsel ve ilgi çekici bir web sayfasına değil aynı zamanda da bir ajans bloğuna sahip olmak, sarf edilen emek ve zamanın karşılığını verecektir. Ajansların en iyi pazarlama araçlarından birisi, merkezine bir  blogun yerleştirildiği Web 2.0 kullanım sistemidir. Web günlüğü olarak da tabir edilen blogların sağladığı faydalara gelirsek:

Öncelikle bloglar reklam ajanslarının çift taraflı iletişim kurmasına da olanak sağlar. Üstelik yazmanın etkin bir anlama ve anlatma biçimi olduğu anlayışına bakınca, bu blogların gerekliliği daha iyi anlaşılmış olur çünkü yazmak anlatabilme kabiliyetini geliştirir. Bir paradigma haline gelebilen yeni iş süreçleri içinde reklam ajansı için doğru olan davranış biçimi müşterileri avlamak değil, onların reklam ajansları bulmalarını kolaylaştırmaktır. Bloglar potansiyel müşterilere de ulaşmak noktasında reklam ajansı için yardımcı pozisyondadır ve ilişki kurma sürecinde iletişimin kopmamasını sağlarlar. Geleneksel medyanın tek taraflı yüzeysel ilişkisinin tersine sahip olduğu blog vasıtasıyla bir reklam ajansı müşterisiyle konuşabilir. Profesyonel iş ilişkisi kurulduğunda konuşma üstünlüğü müşterinindir, bu sürece kadar reklam ajansları da bloglarında kendilerini anlatabilir.

Bugün her işletme gibi reklam ajanslarının da bir web sitesinin yanında bloglara ihtiyacı vardır. Web siteleri daha çok  ajansın broşürü gibi durağan bilgiler içerirken, bloglarda online tanıtım yapılabilir. Üstelik bir blogu güncel tutmak, bir web sitesini güncel tutmaktan ve dizayn etmekten çok daha kolaydır. Blog gibi sosyal medyanın getirdiği nimetlerden doğru olarak faydalanma biçimini öğrenilmesinin bir yolu vardır o da deneyim. Bir reklam ajansı kendisi ve müşterileri için var olan potansiyel faydaları deneyimlemeden göremez. Müşterileri için iyi olan, reklam ajansı için de iyidir. Bloglar firmalar için güvenilirlik de katan önemli bir araçtır. Taze fikirleri içeren güncel içeriklerinden dolayı bu özelliğe sahiptir. Bir reklam ajansı bloglarında kendini daha rahat konumlandırabilir, kendini ifade edebilir. Yaptığı işi, uzmanlık alanını müşterilerine anlatmakla kaybedeceği vakit yerine bunu müşteri taleplerini dinlemek ve yerine getirmekte kullanabilir. Bu aynı zamanda reklam ajansının potansiyel ya da mevcut müşterilerinin faydalarına odaklanmasına da olanak tanır. Bloglar sadece büyümek istemeyen, gelecek planı yapmayan reklam ajansları için uygun değildir. Geleceğine yatırım yapmak isteyen bir reklam ajansının güncel şekilde ortaya koyduğu pazarlama bilgisi, iş tecrübesi ve inşa ettiği güveni ona yeni işlerin kapısını mutlaka açacaktır.  

Arşiv

Etiketler