Günümüzde çoğu reklam ajansı yeniden yapılanmaktadır. Amaç, müşterilere daha iyi,  hızlı ve ucuz hizmet verebilme isteğidir. Yeniden yapılanma;  en üst yöneticilerin müşterilerle doğrudan ilişki kurmasını sağlarken, orta kademeli yöneticilerin ise akıl hocası, takım lideri ve kalite kontrol müdürü gibi çalışmalarına imkân verir. Firma ve reklam ajansı arasındaki ilişkinin olumlu olması her iki tarafında başarıya ulaşmasında etkendir. Bu sebeple firma ile ajans arasındaki ilişkinin uzun dönemli olması istenen bir durumdur. Ajanslar anlaşmaya vardıkları firmaları ellerinden kaçırmak istemezler. İşte tam da bu nedenle yeniden yapılanmak ajanslar için artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Müşteri memnuniyetinin sağlanması giderek zorlaşmaktadır. Aynı sektördeki firmalar aynı reklam ajansı ile çalışmak istemezler. Bu sorunun giderilmesi, müşterinin kaçırılmaması, firmalar özel isteklerine cevap verilebilmek için ajanslar arasında yaratım,  müşteri birimi yöneticileri ve medya planlamacıları bir takım olarak çalışacakları şekilde birleşmeler görülmektedir. Bu tip ajanslar sundukları hizmetlere göre sınıflandırılırlar. 1-       Tam hizmet ajansları; Yaratıcılık hizmetleri, medya planlama ve satın alma, müşteri yönetimi ve araştırma hizmetlerinin tümünü sunan ajanslardır. Uluslar arası ajanslar tam hizmet ajanslarıdır. 2-       Uzmanlaşmış ajanslar; Belirli bir hizmet konusunda veya belirli bir sektörde uzman olan işletmelerdir. İletişimin belirli bileşenlerinde de uzmanlaşmış olabilir. Örneğin, doğrudan pazarlama, spor pazarlaması, olay pazarlaması, ambalajlama veya satış yerinde tanıtım reklam ajansının uzmanlık alanına girebilir. 3-       Sektör hedefli ajanslar; Belirli hizmet sektörlerini ve faaliyet alanlarını iyi tanıyan ve sadece bu sektörlere ve hizmetlere yönelik iletişim ve tanıtım hizmetleri sunan ajanslardır. 4-       Azınlık ajansları; Belirli azınlıklar konusunda uzmanlaşmış ve sadece onlara yönelik iletişim hizmeti sunan ajanslardır. Örneğin, ABD’de faaliyet gösteren bir ajans, Çin kökenli azınlıklar konusunda uzman olabilir. 5-       Yaratıcı butik ajansları; Bazı yetenekli sanat yönetmenleri ve desinatörlerin firmalarla veya ajanslarla ortak çalışarak taze, farklı, denenmemiş tanıtım mesajları üretip, yaratıcı kavramlar geliştirmek için açtıkları genellikle çok küçük ajanslardır. 6-       Medya satın alma hizmetleri; Müşterileri için medya satın alırlar. Medya satın alan ajanslar firmalar tarafından çok talep görür çünkü günümüzde çok fazla miktarda ve nitelikte medya mevcuttur ve bu konuda uzman olan ajanslar işletme için en uygun mecrayı seçebilirler. Ayrıca, medya satın alan ajanslar medya alımını işletmeye nazaran daha ucuza mal edebilir. 7-       Sanal ajanslar; Son yıllarda ortaya çıkan, bağımsız çalışan ve sanal bir ofise sahip olan ajanslardır. Dolayısıyla sanal reklam ajansı personeli mobil olarak işlerini evlerinden, otomobillerinden, müşterinin ofisinden ve değişik ortamlardan yürütebilirler.

Arşiv

Etiketler