Firmalar  ile reklam ajansları arasındaki ilişkinin uzun sürmesinin her iki firma içinde avantajları vardır fakat bazen ilişkilerin sağlıklı sürdürülemediği ve iletişimin kesildiği görülür. Bu nedenle ,ajans müşterisini kaybetme durumu ile karşılaşabilir. tanıtım ajansların ımüşterilerini kaybetmelerinin farklı nedenleri olabilir ancak genelde  rastlanılan problemler aşağıda sıralanmıştır:

Reklam Ajanslarının iyi bir performans sergileyememesi veya firmaya eksik hizmet sunması,

İki taraf arasındaki iletişimin yeterli seviyede olmaması, firmanın sistem dışında olağan dışı isteklerinin olması .

Firma  ile ajans personeli arasında kişilik çatışmaları,

Firma kadrosunda veya reklam ajanslarında sık sık personel değişikliği yapılması,

Firmalarda veya ajansın  büyüklüğünde ve işgücünde önemli  bir değişiklik olması

Ajansın aynı sektörde birden fazla firmaya hizmet vermesi

Firmaların kurumsal yapılarında veya tanıtım stratejilerinde önemli değişiklik yapılması,

firmanın markasını yeterli derecede tanıtamaması satışların düşmesi ve tanıtım etkinliğinin azalması,

Tanıtım faaliyetlerinin hedef kitleye doğru olarak hitap etmemesi.

Sonuç olarak reklam ajanslarının müşterilerini kaybetme nedenleri üç başlık altında özetlenebilir: ajansın müşterilerine yetersiz hizmet vermesi, müşteri ile personeli arasındaki uyuşmazlıklar ve müşterinin satış tanıtım faaliyetleri ile ilgili bir sorun yaşaması durumunda ajansın yeterli seviyede firmaya destekte bulunamamasıdır.