Pazarlama ile ilgili araştırmalar yapılırken, Pazar ortamı araştırmaları kapsamında, rakiplerin durumlarıyla ilgili çalışmalar da yapılmaktadır. Pazara yeni girecek olan firmanın, rakiplerinin Pazar paylarını, yaptıkları reklam ve tanıtım çalışmaları, dağıtım kanallarını, ürün ve hizmetlerini, bunların bileşenlerini, satış sonrası hizmetlerini, halkla ilişkiler stratejilerini, tüketicilerin rakip firmalar ile ilgili düşüncelerini, isteklerini, önerilerini v.b. bütün konular araştırılmaktadır. Böylece pazarın rekabet ortamına girecek olan firma, neyle karşı karşıya olduğunu bilerek, bunlara uygun pazarlama stratejileri geliştirerek girmektedir. Rakiplerinin güçlü yönlerini, zayıf veya eksik oldukları yönleri bilerek, bu güçlü ve eksik kalan yönleriyle kendi üretimini, ürün ve hizmetlerini karşılaştırmaktadır. Rakipleriyle kendini karşılaştırdığında, güçlü farklar, etkileyici unsurlar, zayıf yönler, eksik yönler ortaya çıkarılmakta ve bunların nasıl tolere edilebileceğine yönelik çözümler düşünülmektedir. Rakip yönlü pazarlamada, yeni giren firmanın rekabet edebilmesi için, bütün bunların ortaya çıkarılmış olması gerekmektedir. Aksi halde, rakip firmaların çalışmaları, onun pazara girişini engelleyecektir. Bu durumlarda, diğer firmalara yönelik yapılan araştırmalar ve sonuçları, yeni girenin reklam ve tanıtım işlerinde kullanabileceği unsurları da gün ışığına çıkarmaktadır. Tüketicilere verilebilecek mesajlar, onların yeni ürün ve hizmetleri kabul etmelerini, benimsemelerini sağlayacak nedenlerin kullanılabilmesini kolaylaştıracaktır. Bununla birlikte, araştırmaların verileri, yeni firma, ürün ve hizmetlerinin hangi Pazar ortamına nereden, nasıl girebileceğini, hangi dağıtım kanallarını veya satış noktalarını kullanabileceğini ortaya çıkarmaktadır. Rakip yönlü pazarlama anlayışının tam olarak tespit edilebilmesi, pek çok konuyu açığa çıkarmakta ve firmanın pazara girişini eksiksiz planlayabilmesini sağlamaktadır. Kimi zaman bu tip veriler, kuruluş aşamasından iyi bir Pazar payına sahip olana kadar izleyebileceği bütün yolları, kullanabileceği bütün reklam unsurlarını önüne sermektedir. Rakip yönlü anlayış, zamanla, rekabet ortamında diğer firmaların yapabilme olasılığı olan çalışmalara da alternatif çalışmaların yapılabilmesinin önünü açmakta, gösterebilecekleri açık veya zayıf yönlerin cevapları üretilebilmektedir. Pazarlama iletişimi çalışmalarının en iyi taraflarından bir olan bu araştırmalar, firmalar için bulunmaz, şanslı ortamların oluşabilmesini sağlamaktadır. Özellikle firmanın risk durumlarına girmemesini, güvenli ve emin adımlarla ilerleyebilmesini sağlamaktadır.

Arşiv

Etiketler