Radyo reklamları hedef kitlenin doğru şekilde belirlendiği ve bu hedef kitlenin eğilimlerine uygun olarak planlamasının yapıldığı takdirde oldukça yüksek etki sağlayabilir. Taşınabilir olması, mobil cihazlarla uyumluluğu, herhangi bir başka aktivite esnasında ve herhangi bir zaman diliminde dinlenebilir olması radyoyu avantajlı kılan özelliklerin başında geliyor. Radyo sese dayalıdır ve bu sayede zihinsel imajlar yaratmak ve mevcut imajları güçlendirmek noktasında etkili bir araçtır. Algılama ve öğrenmenin büyük ölçüde görmeye dayalı olmasından dolayı radyonun sadece sese dayalı mesajları televizyon başta olmak üzere diğer görsel mecralar karşısında iletişim açısından zaman zaman zayıf kalabilse de, daha sık tekrarlanma özelliği ile bu zayıflık etkisi azaltılabilir. Radyo reklamları da diğer mecralarda olduğu gibi bir amacı gerçekleştirmek üzere yapılırlar ve bu amaç ürünlere göre değişiklik gösterir. Radyoda kamusal anlamda bilgilendirici, tutundurma amaçlı yani bir ürünün mümkün olan en çok kişiye tanıtılmasını ve satılmasını sağlamaya yönelik, yerleştirme amaçlı yani bir markanın, ürünün tüketicilerin zihinlerine yerleştirilmesi amacını taşıyan reklam çalışmaları gerçekleştirilir. Amaçları açısından diğer mecralarla aynı özelliklere sahip olan radyo reklamlarında ünlü kişilerin, seslerin kullanılması yaygın bir tercihtir. Radyo reklamları genellikle esprili bir dil kullanırlar. Müzik ve etkili, anlaşılır bir diksiyon radyo reklamlarının en önemli öğelerinden birisidir. Radyonun dinleyici kitlesini belirlemek daha kolaydır bu doğrultuda da hedef kitle ile örtüşen bir kanal, zaman dilimi, program seçilerek reklam mesajları yerleştirilebilir. Hala hızlı bir iletişim aracı olmasından dolayı özellikle güncel duyuruları yapmak ya da güncel olaylardan yararlanan reklam kampanyalarında önemli bir mecradır. Sadece sese dayalı olmasından dolayı kalıcılığı az gibi görünse de, tekrar edilen reklamlarla bu etkinlik arttırılabilir. Bunun yanı sıra özellikle farklı mecralarda yürütülen reklam kampanyalarına destekleyici olarak kullanıldığında etkin sonuçları daha fazla olur. Kullanım pratikleri açısından radyo oldukça geniş bir sosyo ekonomik kitleyi kapsayabilir. Düşük maliyetleri ile birleştiğinde bu ulaşılabilecek hedef kitle açısından radyonun tercih edilirliğini arttırır. Özellikle yerel bazlı reklam çalışmalarında bölgesel - yerel radyoların diğer mecralara oranla etkisi genellikle daha yüksektir.

Arşiv

Etiketler