Günümüzde radyo reklamları, neredeyse birbirinin aynısı şeklinde tasarlanmaktadır. Bazı radyoların tanıtım jenerikleri fark edilmemektedir. Az önceki neydi? Bu yeni bir tür mü? Belli değildir. Sloganlar, bilgi metinleri arka arkaya sıralanmakta ve hiçbir farklı, çarpıcı yönleri olmamaktadır. Hâlbuki radyonun bu mecrası, diğer mecralardan daha çok özenle yapılmalı ve bu alanda, yaratıcılık üzerinde daha çok durulmalıdır. Sektörde kullanılan bu tip işlerin hepsi, gün geçtikçe gelişmekte ve tasarımlarda her gün bir yenilik, bir yaratıcı unsur gösterilmektedir. Bir tek radyo tanıtımında bu durum olmamakta, bildiğimiz radyo tanıtım türleri, üstelik birbirine karışabilecek kadar aynı şekilde tasarlanmaktadır. Radyo reklamlarında basit ve yalın ifadeler çok önemlidir. Bu şekilde tasarlananlar, insanların daha çok dinleyebildikleridir. Bu kuşakların sloganları kulağa hoş gelmelidir, yalın olarak tasarlanan slogan cümlesinin hoş bir seslendirmeyle yayınlanması dinleyenlerin de dikkatini çeker. Fakat bazı radyo reklamları, neredeyse gürültü oluşturmaktadır. Bu kuşaklar yayınlandığında, insanlar radyo istasyonlarını değiştirmeye başlamaktadır.

Radyo tanıtım mecrasında yaratıcı çalışmaların yapılması, bu konu üzerinde durulması gerekmektedir. Bugüne kadar yapılan radyoya yönelik, bu biçimlerin, değişmesinin zamanı çoktan gelmiştir. Radyo reklamlarında yaratıcı tasarımların fikirlerinin geliştirilmesi, firmaların bu mecraya yönelik yatırımlarını arttıracaktır. Radyo mecralarına yönelik bu yatırımların artması, radyo istasyonlarının bu tip gelirlerini arttıracak ve bu tip yayın kuruluşlarının daha sağlıklı çalışmalar yapmalarını mümkün kılacaktır. Firmaların, radyo alanlarını tercih etmemesinin nedeni, radyoların dinleyici kitlesinin, günümüzde gelişen diğer mecralar değildir tek başına, aynı zamanda radyo reklamlarının bugüne kadar hiçbir gelişim göstermeden aynı özellikleri taşıması olmaktadır. Buradakilerin basit olarak tasarlanması, yalın ifadeler kullanılması ve sadece gerektiği kadar tekrarların yapılması gerekmektedir. Bir insan kulağının veya işitme ile oluşan algının, kaç tekrarla istenilen etkiyi yapacağı veya zihne gidebileceği tespit edilmelidir.

Basit olanlar en çok dikkat çeken ve unutulmayanlardır. Bugün birçok firma, bu tip işleri basit olarak kullanmaktadır. Ama dikkat edilmesi gereken nokta şudur. Bu firmaların hepsi, çok büyük bir Pazar payına sahiptir. Demek ki basitlik tantım için önemli olmaktadır. Aynı zamanda yalın, net olarak anlaşılabilen, kısa, öz, ürün ve hizmeti tam olarak yansıtan bir ifadenin bulunması gerekmektedir. Yalın ve basit olanın akılda kalması daha kolaydır. Karmaşık ve uzun cümleler üzerine yapılanlar anlaşılmamaktadır.

Arşiv

Etiketler