Radyo reklamları, hata ya da yanlışları kaldıramayacak bir ortama sahiptir. Radyo reklamları 20-30 saniye içerisinde verilmekte ve bu mecrada, eksik yargıları saklayacak bir yer yoktur. Dolayısıyla bu tanıtımlar ya başarılıdır işe yarar ya da başarısızdır işe yaramaz olarak gündeme gelmektedir. Buradaki tanıtımların işe yaraması da, üretim, oyuncu, oyuncu seçimi, metni, müzik, her şeyin iyi seçilmiş olması gerekmektedir. Bu mecrada birinin yanlış seçilmesi, öbürlerine de gölge düşürmekte, bütününü başarısız kılmaktadır. Radyo tanıtımlarının yapımı, reklamcının radyo istasyonunda geçirdiği sürelerden tutun, oradaki kişilerle kurulan ilişkilerinin niteliğine kadar önemli olabilmektedir. Radyo reklamlarının yapımı, öncelikle iyi bir fikirle başlamaktadır. İyi bir fikir ise, fikrin senaryo haline getirilmesinde önemli olmaktadır. Fikir, tek başına işe yaramamaktadır. Asıl olan onun yaratıcı bir senaryoya yerleştirilebilmesidir. Radyo tanıtımlarında, reklamcı, ses teknisyenlerini tanımalıdır. İyi bir ses teknisyenini seçebilmelidir. Bunun da en iyi yolu, ses teknisyenleriyle ilişkilerin iyi tutulmasıdır. Burada önemli olan, ses teknisyeninin, söylediklerinizi en kısa sürede yapan kişi olması değildir. Sizin söylediklerinizin dışında, sürece katkı sağlayacak şeyler söyleyen kişidir.

Reklamcı, iyi bir radyo reklamlarını yapabilmek için, radyo istasyonuna vakit ayırmalıdır. Tasarım yapımının uzun süre içerisinde yapılması, hataların veya yanlışların farkına varılmasını sağlamaktadır. Reklamcı, üretimini tek başına yapmalıdır. Çünkü kişi tek başınayken daha iyi düşünmekte ve daha üretken olabilmektedir. Radyoya yönelik senaryonun kolay okunur şekilde hazırlanması gerekmektedir. Oyuncu tanıtımların senaryosunu okurken zorlanmamalıdır. Okunabilir yazı stilinin, rahat görünür bir büyüklükte sunulması, bunu kolaylaştıran etkenlerden biridir. Oyuncuya, okuyacağı metin, tek başına verilmelidir. Diğerlerinin de olduğu metinler dikkatini dağıtmaktadır. Ayrıca birçok tasarımda altıncı ses, bazı vurguları aşırıya kaçacak şekilde yapmaktadır. Hâlbuki düz bir okuma şekli yani normal bir okuma, çok daha faydalı olmaktadır. Bu tip bir senaryosunun okunması esnasında, oyuncuların yönlendirilmesi açık ve net olmalıdır. Bazen, oyuncunun kendi deneyimleriyle okumasına izin vermelidir, eğer istenildiği gibi olmazsa, bunlar üzerinde çalışılmalıdır.

Bazen senaryo okunurken, farklı bir senaryo ortaya çıkmaktadır. Bundan kaçınmamak gerekmektedir. Radyo tasarımının kısa sürede hazırlandığı bilinen bir konudur. Hatta radyo reklamlarının firmalar açısından kullanılan avantajlarından birisi, bu olmaktadır. Fakat burada önemli olan, yukarıda bahsettiğimiz konudur. Bu mecra hata kaldırmayan bir mecradır. Bu yüzden radyoya yönelik tasarım işinin birkaç güne yayılması gerekmektedir. Bu birkaç günde de, her kayıt tekrar kontrol edilerek, bir sonraki aşamaya geçilmelidir. Reklamcının her aşamaya geçişinde, fazla kurcalamaması da önemli bir konudur. Çünkü bazen, gereğinden fazla kurcalamak güzel olan işi bozabilmektedir.

Arşiv

Etiketler