Radyo reklamları, gene diğer mecralarda olduğu gibi, çeşitli türlerde tasarlanmakta ve yayınlanmaktadır. Burada yayınlanan çeşitleri; yine cıngıllar, spotlar, karşılıklı diyalogların geçtiği çalışmalar, çeşitli programlara firmaların sponsor olmasıyla yapılanlardır. Bu araç bilindiği gibi sadece insanların kulaklarına hitap etmektedir. Yani sadece işitsel tanıtımlardır. Bu noktada ajanslar, radyo mecrasının gücünü arttırabilmek için, kullanılan seslerin, efektlerin, tanıtımın ana temasına olan uygunluğuna önem vermekte ve en fazla etkili olanlarını seçip kullanmaktadır. Radyoya yönelik  tasarımlarda seslendirme, önemli bir noktada durmaktadır. Burada ünlü simaların sesleri, ünlü seslendirmenlerin sesleri ayrıca, normal oyuncuların sesleri kullanmaktadır. Radyo reklamlarında seslerin vurguları, renkleri, tınılarına dikkat edilmektedir. Çünkü tüketicilerin zihinlerinde veya duygu durumlarında, öne çıkarılması istenilen duygu ve düşüncelerin veya algıların ortaya çıkarılmasını sağlamaktadırlar. Bu yüzden bu alanda, ana temadan sonra, en çok önem verilen unsur ses olmaktadır.

Radyoların kimisi ulusal kimisi ise yerel çapta yayın yapmaktadır. Bu ayırım, firmalar için önemli olmakta ve ulusal çapta üretim yapan firmaların, radyo reklamları için tercihleri, ulusal yayın yapan radyo istasyonlarından yana olmaktadır. Aynı, televizyon kanallarının en çok izleyiciye sahip kanallar ile az izlenen kanalların olduğu gibi, radyoların da dinleyici kitlesi fazla olanlar ve az olanları bulunmaktadır. Gene en çok dinleyici kitlesine sahip radyo istasyonlarının da, en çok dinleyicisi olan programları ve az dinleyicisi olan programları bulunmaktadır. Bütün bunlar, firmaların ilgili radyo istasyonuna iş vermesini etkileyen durumlar olmaktadır. Firmalar daha çok, en fazla dinlenen, en fazla alana yayın yapabilen, en çok dinlenen programları tercih etmektedir. Firmaların tasarımlarını, yine diğer mecralarda olduğu gibi, ajanslar yapmaktadır. Gene diğerlerine verilen önem gibi, aynı şekilde önem vermekte ve firmaların amaçlarına ulaşmalarını sağlamak için, radyo tanıtımının etkili ve çarpıcı olmasına çalışmaktadırlar.

Radyo reklamları, diğer mecralar arasında en az maliyete sahip olanlardır. Üstelik çok fazla bir yapım maliyeti ve zahmeti de bulunmamaktadır. Firmalar, tasarım yapıldıktan sonra, sloganlarında veya spotlarında değişiklik yapmak istediğinde de, çok kısa bir sürede istekleri yerine getirilebilmektedir. Son zamanlarda, internet mecralarının da ortaya çıkması ve en az televizyon kadar geniş bir kitleye ulaşabilmesi, radyo alanının daha az tercih edilmesine neden olmuştur. Aslında radyo reklamları, dinleyici ile zaten kurulmuş olan bir bağ üzerinden tüketicilere seslenmektedir. Dinleyiciler aynı zamanda, radyolarıyla birebir etkileşim halinde olmaktadır. Bu yüzden radyo tanıtımlarına duyulan güven, diğer mecralardakinden daha fazla olmaktadır.  

Arşiv

Etiketler