Kısaca hatırlayalım, reklamın halka ulaştırılmasında tercih edilen kanallara reklam mecraları diyoruz. Bu kanalları başlıca radyo, televizyon, sinema, internet, gazete, dergi olarak kısaca özetleyebiliriz. Bu kanallar çokça çeşitlendirilebilir, örneğin posta pulunun üzerindeki resimden tutunda araçların arka koltuklarına kadar.

Bu sınıflandırmada esas olan reklamın yer aldığı iletişim ortamıdır. Reklam kampanyalarında hangi mecralardan faydalanılacağı kafa yoran bir husustur. Reklamı yapılacak ürünün niteliklerine uygun mecralar seçilmelidir. Ürünün pazar hedefi göz önünde bulundurulmalıdır. Kampanyalara ayrılan bütçe, mecra seçiminde ön plana çıkan hususların başında gelir.   Her reklam ortamının hedef kitleye vereceği mesaj farklıdır. Çünkü her reklam mecrasının kendisine has nitelikleri vardır. Örneğin heyecan veren kampanyalarda görüntülü mecralar tercih edilmelidir. Diğer yandan her mecranın da avantaj ve dezavantajları olduğunu unutmamalıdır. Çok güzel bir kızı tarif etmeyi denersek kelimelerin yetersiz kaldığının farkına varırız ancak bir fotoğraf ya da bir resim istediğimiz etkiyi yakalamakta sözlerin önüne geçer.   Radyo, eskiden okuma alışanlıklarının az olduğu toplumlarda reklamcıların halka ulaşmak için tercih ettiği bir yoldu. Günümüzde radyonun yapılan işi engellememe özelliği evde, arabada, yolculukta hatta yürürken tercih edilen bir iletişim aracı olmasını sağladı. Radyo kurma maliyetinin diğer sektörlere göre daha düşük olması radyo sayısının artışında önemli rol oynadı.   Radyo reklamlarının üretiminde dört önemli başlık sayabiliriz;   1-Reklam ve Kamu İlanı: Metnin hiçbir başka öğe içermeden spiker tarafından doğrudan okunmasıdır.   2-Müzikli ya da Dramatik Yapılı Radyo Reklamları: Radyonun içinde efektler vardır, müzikten faydalanılır, sözler dramatik bir yapı içinde sunulur.   3-Özel Tanıtıcı Reklamlar: Sponsor olunan programların başında veya sonunda yer alan reklamlardır. Daha çok bir kereye mahsus yapılır.   4-Programlı Reklamlar: Bir radyo programının aralarında yayınlanmak için hazırlanmış özel reklamlardır.    

Arşiv

Etiketler