Radyo reklam ajansları, firmaların, radyolarda yayınlanmasını istedikleri tasarımları yapmakta ve planlanan süre ve günlerde yayınlanmasını sağlamaktadırlar. Bunlar hem tanıtımı firmanın amacına göre tasarlanmakta hem de seslendirmelerini yapmaktadırlar. Bu tip çalışmalar bilindiği gibi kuşaklarda verilmektedir. Radyoların sadece işitsel olmaları dolayısıyla, firmaların radyolara verdikleri tasarımların biçimleri; karşılıklı diyalogların geçtiği, sözlü veya sözsüz cıngıl, bazı programlara, firmaların sponsor olmasıyla, programın başında ve sonunda firma bilgilerinin okunmasıyla yapılanlar, firmaların baştan sona kadar tanıtımlarının yapıldığı çalışma şekillerinde olmaktadır. Bu aracın sadece işitsel olması dolayısıyla, radyo reklam ajansları seslendirme olayına, efekt ve müziklerin kullanımına çok önem vermektedirler. Ajansların kimilerinde, sürekli seslerini kullandıkları ünlü seslendirmenleri istihdam etmektedirler. Kimilerinde ise, ünlü sesler başka ajanslardan getirilerek kullanılmaktadır.

Hem televizyondan hem de radyodan çok iyi tanınan ünlü simaların sesleri, radyo tasarımlarında kullanılmaktadır fakat bu, her tasarımda kullanılıyor anlamına gelmemektedir. Burada ünlü bir sesin kullanılması, tamamen firmanın bütçesine bağlı olmaktadır. Radyo reklam ajansları, tasarımlarında kimi zaman normal insan seslerini, tanınmayan oyuncuların seslerini de kullanmaktadırlar. Aynı diğer ajanslar gibi, bunlar da radyo konusunda uzmanlaşmış olmaktadırlar. Firmaların hangi amaçlarında, ne tür bir sesin kullanılması gerektiğini, firmanın vermek istediği mesajlara göre, kullanılacak sesin kime ait olursa çarpıcı olabileceğini ve sesin nasıl kullanılması gerektiğini belirlemektedirler. Radyo reklam ajansları, tasarımlarda kullandıkları efektlere de çok dikkat etmekte ve sürekli yeni, farklı, etkileyici efektleri araştırmakta ve bunları kullanmaya özen göstermektedirler. Kullanılan efektler, doğa sesleri yani su, yağmur, rüzgar v.s., insan sesleri, kahkaha sesleri, trafik sesleri, şehir gürültüsü v.b. olabilmektedir.

Ayrıca radyo reklam ajansları, kullanılan müziklere de çok önem vermektedir. Kullanılan müziğin verilecek temaya uygun olmasına, verilen mesajlarla örtüşmesine dikkat etmektedirler. Bu tip kuruluşların bünyesinde, yönetmenler, metin yazarları, sanat yönetmenleri ve seslendirmenler, sunucular bulunmaktadır. Tabi her radyo ajansında bunlar bulunmayabilmektedir. Kimi zaman metin yazarı ile seslendirmenler bulunabilmektedir. Ama her koşulda tasarımları yapan bir metin yazarı bulunmaktadır. Bu mecranın tasarımları, diğer yerlerde olanlardan çok farklıdır. Çok kısa sürede tasarlanmakta ve firmaların istedikleri değişiklikler saniyeler içerisinde yapılabilmektedir. Bu yüzden, ajanslar,tasarımları hem kısa sürede hazırlamakta hem de istenilen gün ve saatte yayınlanmasını sağlayarak, değişikliklerini de hızla yapabilmektedir. Bilindiği gibi diğer mecralarda firmalar, istese de tasarımda değişiklik yapamamakta veya ilgili firmaya pahalıya mal olmaktadır. Fakat radyo alanlarında bunlar geçerli değildir.

Arşiv

Etiketler