Price/Fiyat, Place/Yer, Promotion/tutundurma, Product/Ürün. Pazarlama dünyası ve onun uzmanları bu terimleri çok iyi bilirler. Her pazarlamacı bu terimleri farklı yorumlar ve kendince bir yol izler. Pazarlamanın 4 P'si ürünü satar. Çünkü üretiminden müşteriye ulaşana kadar ki bütün süreçleri içerir. Bunlardan Product kavramı, ürünün müşterisine sunduğu faydaları kapsar. Bir ürünün faydaları onun satışını kolaylaştıran, tercih edilmesini sağlayan en önemli öğelerden biri. Fayda demek tüketicinin şu veya bu nedenle ihtiyaç duyduğu, eksikliğini hissettiği veya olmamasından kaynaklı olarak sıkıntı duyduğu unsurları anlatır. Bunlardan dolayıdır ki insanlar satın alma dürtüsüyle hareket ederler. Price kavramı fiyat yani ürünün tüketiciye maliyetini anlatır. Ürünün maliyeti tüketicisine hitap edebilecek seviyede olmalı ve diğer bileşenlere uygun olmalıdır. Diğer bileşen derken geri kalan 3 P'nin seviyesinde uyumlu olmalı.

Place kavramı yukarıda sözü edilen iki unsurdan daha az önemli değildir. Yer, yani üretildiği ve satışa sunulduğu yer anlamına geliyor. Bu ürünün müşterisi ile en temel bağlantısıdır. İnsanların kolaylıkla ulaşabilecekleri yerlerde olmalı. Müşteri ürüne kolay ulaşabilmelidir. Promotion Kavramı da, ürün ile tüketici arasında kurulacak iletişimi karşılar. Bu da diğerleriyle aynı değere sahip olmasına rağmen birçok noktada diğer P'lerden öne çıkabilen unsurdur. İletişim, üretilen ürünün özelliklerini tüketicisinin bilincine kazır. Ürünün istenilmesini, satın alınmasını sağlar. Tüketici ile ürün arasında bağlar oluşturur, ürünün insanların yaşamlarının bir parçası haline gelmesini sağlar.

Pazarlamanın 4 P'si yukarıda sözünü ettiğimiz gibi her pazarlamacı tarafından farklı yorumlanarak kullanılır. Kullanılır diyoruz çünkü bu 4 temel unsur gerçekte üretim için önemlidir. Pazarlamacılar gerçekte markanın veya firmanın bu unsurlarını iletişim kurarken kullanırlar. İletişim sürecinde tüketicinin bu 4 P den istenilen şekilde haberdar olması sağlanır. Daha sonra ürün ile tüketici arasında bağlar oluşturulur. Hatta marka veya ürün ile tüketici arasında oluşturulan bağlar arasında bu 4 temel unsurlardan biri de olabilir. Bu, tamamen pazarlamacıların bulundukları nişlere göre yorumlama biçimine göre değişebilir.

Arşiv

Etiketler