Pazarlamada ürün geliştirme, daha çok yeni ürün kavramıyla açıklanmaktadır. Yeni ürün, teknolojinin ilerlemesiyle geliştirilen yöntem ve tekniklerin, bununla birlikte ürün geliştirme alanında olan yeni buluşların kullanılmasıyla, ürün, hizmetlerde değişiklik yapılması veya bunlarla yeni bir ürünün elde edilmesidir. Firmalar bu tip çalışmaları, piyasada tespit ettikleri herhangi bir boşluk veya ihtiyaca cevap vermek için yapmaktadırlar. Bu anlamda firmalar, hem ürünün fiziki yapısında, bileşenlerinde hem de ürünün ambalajında değişiklik yapabilmektedirler. Bunların hepsi de ürünün yeni olmasını sağlamaktadır. Bu konu, ürünlerde yapılan yenilikler olarak ta geçebilmektedir. Ayrıca firmaların bunlarla birlikte, ürünün fiyatında değişiklik yapması, ürünle ilgili hizmetlerin, avantajların sunulması da aynı konuya dahil olarak kabul edilmektedir. Firmalar yeni ürün geliştirecekleri zaman, bununla ilgili birim kurmaktadırlar. Kurulan birim, yeni ürünle ilgili plan ve gidilecek stratejileri oluşturmaktadır. Firmaların yeni ürün geliştirme veya ürün geliştirme çabaları, uzun bir süreci kapsamakta ve yüksek maliyetli olmaktadır.

Yeni ürünü geliştirmek amacıyla kurulan birim, bununla ilgili düşüncelerin toplanmasıyla işe başlamaktadır. Pazarın ihtiyaçları ve firmanın amaçları doğrultusunda araştırmalar yapılır. Firmanın dışında kalan kaynaklardan fikirler alınır; çalışanlar, tüketiciler, satış temsilcileri, aracı firmalar bunların arasında olmaktadır. Bunların dışında, laboratuarlar, teknik personel, araştırma kurumları, yüksek öğrenim kurumları, danışmanlık firmaları v.b. kuruluşlar yeni ürünle ilgili fikir üretecek, diğer yerlerdir. Elde edilen verilerden sonra, firmanın kurmuş olduğu, yeni ürünle ilgili olan birim, firmanın amaçları ve pazarın ihtiyaçları doğrultusunda, içlerinde en işe yarar düşünceleri ayıklamaktadır. Buna göre yeni ürün düşüncesi somut hale getirilerek, olumlu olarak değerlendirilen veya firmanın amaçları ile Pazar ihtiyaçlarına uygun olan düşünceler, ürün dizisine eklenmektedir. Bu aşamada yeni ürün için kurulan birim, yeni ürün kavramını geliştirmiştir. Daha sonra, firmanın üretim bölümü, ürünün fiziksel, olası tiplerini geliştirmektedir. Ürünle ilgili, diğer ürünlerden ayrılmasını sağlayan özellikler de bu aşamada düşünülmektedir. Bunlar; büyüklüğü, ağırlığı, biçimi, bileşenleri v.b.dir.

Bunların oluşturulması esnasında, firmanın AR-GE bölümü, ürünün teknik yönlerini araştıran birimdir. Bununla birlikte, ürünün üretiminde yer alan diğer birimler, ürünün küçük bir modelini oluşturarak, ürüne yönelik laboratuvalarda denemektedirler. Laboratuar denemesiyle eş zamanlı olarak, yeni ürün, gerçek pazarda da denenmektedir. Bu noktada firmalar, bir yandan ürün testlerini sürdürür, bir yandan da pazarlama programını küçük bir pazarda denemektedir. Konumlandırma, reklam çalışmaları, dağıtımı, fiyatlandırması, ambalaj ve marka stratejileriyle birlikte, ne kadar bütçe ayrılması gerektiği, bu aşamalarda denemeden geçmektedir. Bu aşamaları başarıyla geçen ürünler, gerçek üretime geçirilerek, daha çok üretilir ve pazarlama çalışmaları eşliğinde pazara sunulur.