Pazarlama stratejileri oluşturulurken, girilecek pazarın hitap ettiği toplumun yapısı çok önemlidir. Bunun, öncelikle en ince ayrıntılarına kadar araştırılması gerekmektedir. Toplum yapısı, oluşturulacak olan stratejinin temelleneceği unsurların ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Özellikle toplumun sosyokültürel yapısı çok önemlidir. Yani sosyolojik ve kültür yapısının araştırılması, özelliklerinin ortaya çıkarılması, pazarlamanın yönünü ve kullanacağı unsurları ortaya çıkaracaktır. Bunlardan en önemlisi, insanların değer yargılarının bilinmesidir. Bu konu, her hangi bir uygulama başlatıldığında, insanların tepki göstermemesini veya onlara ters düşecek durumun oluşmamasını sağlar. Olumlu anlamda ele alırsak, insanların değer yargılarının bilinmesi, pazarlama uygulamalarının benimsenmesini, istenilmesini, beğenmesini sağlar. Değer yargıları kapsamında ele alınan, insanların tutum ve davranışlarının incelenmesi sonucu, onlara nasıl yaklaşılması gerektiği, onları ikna etme yöntemleri, onları etkileyen unsurlar, satın alma davranışlarını göstermelerini sağlayacak tutumların geliştirilmesine olanak tanır. Yine bu çerçevede ele alınan, kültürel alışkanlıklarının öğrenilmesi, üretilecek ürün veya hizmetin, kendilerine ait olmasını, onlara uygun olmasını sağlar. Müşterilerin alışkanlıklarına uygun olarak üretilen ürün, alışmadıkları yeni ürüne göre, daha kolay tercih edilebilecektir. Ona yönelik korku veya şüphelerin oluşmasını engelleyecektir. İnsanlar, kendi kültürlerine bağlıdırlar, yeni bir şeyi kabul etmeleri, onu içselleştirmeleri zaman ve farklı çalışmalar gerektirmektedir. Firmaların, girecekleri pazarın hitap ettiği toplumun kültürünü öğrenmesi bu yüzden önemlidir. Müşterilerinin alışkanlıklarına uygun düşen üretim biçimini ve ürün bileşenlerini hazırlayabilmektedirler. İnsanların yaşam biçimlerini etkileyen unsurların, üretilecek ürüne yansıtılması, memnuniyet oluşturur. Bu tip ürün veya hizmetlerin pazara sunulması ve alıcı bulması, diğerlerine göre daha kolaydır. Tanıdık, bildik olan, her zaman insanlara güven verir. Alışkanlıkları dahilinde, onların standartlarına hitap eden, ürün veya hizmetle ilgili pazarlama tekniklerinin uygulanması da onları etkileyecektir. Tanıdık, bildik malların, bilinenin satılması, ona yönelik stratejilerin üretilmesi daha yaratıcı, ikna edici olabilmektedir. Müşterilerle iletişimin hangi noktalardan kurulabileceği, kullanılacak medyanın seçimi, ürün veya hizmetle ilgili talebin belirlenmesi daha kesin ölçümlerle yapılabilir. Global markalar bile, dış pazarlara yönelik ürün veya hizmet üretirken, gireceği pazarın bulunduğu toplumun sosyokültürel özelliklerini araştırmaktadır. İlgili pazara sunacağı ürün veya hizmetlerinde, o toplumun kültürü, alışkanlıkları, kabul sınırlarında olan bir özelliği eklemektedir. Pazarlama stratejisini de bunun üzerinden geliştirmektedir.

Arşiv

Etiketler