Reklam pazarlama faaliyetlerinin bütünü içerisindeki en etkili araçtır. Günümüzün zorlu rekabet koşulları içinde reklamlar firmalar açısından rekabette öne geçmenin en önemli araçlarından birisi olma konumunu da hala devam ettirmekteler. Ancak artık reklamlarda sadece basit uygulamalar değil çarpıcı ve yaratıcı uygulamaların mutlaka kullanılması gerekiyor. Farklı iletişim araçları kullanan, farklı eğilimleri olan kitlelere ulaşmak için reklam vermek için kullanılacak olan mecraların da doğru şekilde planlanması gerekiyor.

Pazarlamayı kısaca bir ürünün tüketicilere doğru yer ve zamanda, doğru fiyat ve konumlandırmayla sunulması olarak tanımlayabiliriz. Pazarlamanın amacı firmalar açısından tutundurmayı sağlamaktır. Tutundurma ikna etme özelliğine de sahip olan etkin bir iletişim türüdür. Tutundurma dört aşamadan oluşur: kişisel satış, reklam, tanıtma ve satış geliştirme. Bu süreçler içerisinde reklam vermek firmalar açısından rekabetin yoğun olduğu piyasalarda daha fazla ön plandadır. Rekabetin birinci planda olmadığı durumlarda ise firmaların stok eritme, pazarlama planlarını geliştirme varsa hata düzeltme, tüketicileri ürünler konusunda bilgilendirme gibi işlevleri yerine getirir.

Reklamın en temel işlevi üretici ile tüketici arasında iletişim kurmaktır. Bu temel işleve ek olarak farklı mecralar, yöntemler, uygulamalar kullanılarak tüketicilerle kurulan iletişim pazarlama hedeflerine uygun olarak geliştirilebilir. Pazarlama faaliyetleri içinde reklam vermek satışları arttırmaktan, marka bilinirliğini kuvvetlendirmeye kadar pek çok farklı amaç için gerçekleştirilebilir. Rekabet koşulları ağırlaştıkça maliyetler de yükselir. Bu açıdan tüketicilerle iletişim kurmak ve bu iletişimin sürekliliğini sağlamak çok önemlidir. Ağır rekabet koşullarının gerektirdiği büyük pazarlama ve reklam bütçelerinin yükünü hafifletmenin bir yolu da reklam çalışmalarının sürekliliğini sağlamaktır. Böylece hem tutundurma sağlanmış olur, hem de tüketiciler ile kurulan ilişki sıcak tutulur.  

Arşiv

Etiketler