Kalite birçok uzmana göre farklı şekillerde tanımı yapılan bir kavramdır. Kimi, ürün veya hizmette mükemmellik olarak tanımlayıp yanlışların ve hataların olmaması şeklinde, kimi müşterilerin isteklerine uygun olarak, en uyumlu olan, kimi de donanım, uygulama kuralları ve insanların kusursuz olması şeklinde tanım yapmaktadır. Pazarlama alanında en doğru tanım, kalitede; üretim, yönetim, insan, sistem, süreç, donanım gibi seçeneklerin hepsinin, kusursuz olması gösterilmektedir. İnsan kalitesine değer veren tanımlamalar da yapılmaktadır. İnsan kalitesi derken, çalışanlar üzerine işlenen kaliteden bahsedilmektedir. Çalışanların niteliklerine işlenen değerle, en kusursuza ulaşma noktasında, işletmelerin epey yol kat etmiş olabileceği ifade edilmektedir. Bunda da iş, hizmet, iletişim, süreç, işçiler, mühendisler, idareciler, yöneticiler ile pazarlama sistemi, firma ve hedef belirlemede kusursuzluktan bahsedilmektedir. Öncelikle, insan yapısından ve yaptıklarının değerli olmasından bahseden tanımlamalarda, kalitenin insandan, yapıp ettiklerine doğru kusursuz bir akış söz konusudur. İnsanların belirli bir uzmanlığa sahip olması ki bu, yaptıkları hangi iş ve pozisyon olursa olsun, belirli bir bilgi birikimi ve sürekli açık bir zihinle, müşteri beklentilerine hâkimiyetle, yaptıkları işlerin zaten belirli bir değerle üretilebileceğine işaret etmektedir. Bu noktada, mühendislerin doğru sistemleri oluşturabileceğine, iletişimcilerin en iyi iletişim mekanizmalarını kullanabileceklerine, yöneticilerin firma üretimi ve çalışanlarla ilgili yapılabilecek uygulamaların hepsini, en doğru şekilde yapabileceklerine, bütün bunların sonucunda da kusursuza sahip olabileceklerine işaret etmektedir. Bununla birlikte bahsedilen, müşterilerin beklentilerine en uygun üretim tanımı da, bunların dışında değildir. Zaten yukarıda bahsedilen kişi özellikleri ile uygulamaların en doğru şekilde yapılmış veya seçilmiş olması bunu getirecektir. En iyi mekanizmalarla hareket eden bir firmanın üretimi kusursuz olacaktır. Müşterilere uygun olacaktır. Maksimum fayda ve müşteri memnuniyeti sağlayacaktır. En iyi teknoloji kullanılacak, sistematik çalışan bir organizasyon ve pazarlama sistemi kurulacak ve pazarlama stratejileri yaratıcı ve doğru seçenekler üzerine inşa edilecektir. Çalışanların memnuniyeti, kendi aralarında ki iletişimi güçlendirecek ve firmanın, fayda gruplarıyla olan ilişkilerinde yarar sağlayan uygulamaların yapılmasını beraberinde getirecektir.

Arşiv

Etiketler