Latince “innovatus” sözcüğünden köken alan inovasyon, kültür, idari ile toplumsal alanlarda yeniliklerin yapılması anlamında kullanılıyor. Günümüzün Pazarlama ortamlarında firmalar, hem rekabet edebilmek, hem elindeki müşterileri kaybetmemek hem de yenilerini kendine bağlayabilmek için ürün ve hizmetlerinde sürekli yenilik yapıyorlar. Firmaların bunu yapmaya ihtiyaç duymasının en önemli sebepleri arasında, firmaların kıyasıya rekabeti, tüketicilerin gün geçtikçe değişen istekleridir ve değişen pazarlama trendleridir. Tüketicilerin isteklerine hitap edebilmek, onların beğenilerini, arzularını sürekli karşılayabilmek için, firmalar ürün ve hizmetlerinde yenilik yapıyor, yani innovasyona gidiyorlar. Bu süreçte, yeni ya da iyileştirilmiş ürün veya hizmet, üretim biçimi, gelir getirebilecek şekle dönüştürme üzerine düşünülür. Yenileme yani inovasyon, devamlılığı olan bir faaliyettir. Yenilik yapmak için üretilen fikir veya düşüncelerin gerçek yaşamda geçerliliğinin olması gerekir. Bu süreç içerisinde, buna yönelik uygulamalar gerçekleştirilirken, ortaya çıkan farklı fikirler de, yeni inovasyon yani yenilemenin daha sonraki yeni sürecini başlatır. İnovasyon yani yenileme süreci, uç fikirlerin sonucunda, daha önce hiç yapılmamış ürün, hizmet, üretim yöntemlerini ortaya çıkaran bir süreçtir. Bunlar, diziler şeklinde ya da adım adım sürdürülen çalışmalardır. Bu süreç, olmayan bir şeyin üretilmesi veya bulunması anlamında değildir. Var olan ürün ve hizmetin, üretimin daha fazla kar getirebileceği şekle dönüştürülmesidir. Bu dönüştürme işi de, yine var olan Pazar ortamına, tüketicilerin içinde bulunduğu toplumsal, kültürel durumlarına göre ayarlanıyor. Yenileme veya inovasyon süreci, aynı zamanda çok büyük kar getirecek veya ileri sürülen bunlarla ilgili fikirler, çok büyük olacağı anlamına da gelmiyor. Ama var olanlar üzerine yapılan küçük değişiklikler, büyük değişimleri beraberinde getirebilir. Örneğin, bir firmanın ürünlerinin birinde yaptığı bir değişikliğin, çok büyük tüketici kitlesi tarafından benimsenmesi, oradan elde edilen kazanımlarla, geri kalan ürünlerde büyük değişimleri getirebilir. Buradaki en önemli unsur, ortaya atılan fikrin farklı, değişik olmasıdır. Bu süreç işlerken, sorulacak pek çok sorunun cevabı aranır; var olan ürün ve hizmetlerde nasıl bir yenilik daha fazla kar getirir? Nasıl bir adımla firmanın ekonomisi düzelir? Tüketicilerin ürünleri tercih etmesi için neler yapılabilir? V.b. soruların cevapları olabilir. Günümüzde teknoloji sürekli ilerliyor ve değişiyor. Bununla eş zamanlı olarak, müşterilerin veya tüketicilerin beklentileri, istekleri değişiyor. Bu yüzden firmalar, sürekli yenileme yani inovasyona gitmek zorunda kalıyorlar. Bu, onların rakiplerinin gerisinde kalmamalarını sağlarken, onların, ürün ve hizmetlerini tercih eden kitlelerin de onlardan vazgeçmemesini sağlıyor. Bugün reklamlarda, firmaların sürekli yeniliklerini, değişikliklerini, yeni üretimlerini tanıttığı görülüyor. Bütün bunlar, değişen Pazar değişkenlerinin, teknolojinin, pazarlama zorluğunun ve tüketici durumunun ortaya çıkardığı şartlara uyum sağlama halleridir.

Arşiv

Etiketler