Pazarlamada başarı, sadece doğru bir fikri bulmak ve onu doğru bir şekilde planlamakla ilgilidir. Eğer doğru bir fikriniz varsa, onu planlarken doğru güzergahları takip ediyorsanız, hiçbir şey size engel olamaz. Fikri bulmak, ilk çalışma merkezini kurmak, ilk etapta yeterli gelebilir ama asıl iş bundan sonra başlar. Pazarlamada en doğru adımlar bazen, insana çok küçük veya sınırlı gelebilir ama bunun bir önemi yok. Önemli olan, atılan o küçük adımların doğru olması. Küçük adımlar, alınan riskin büyüklüğüne bağlı olarak bazen insanı korkutabiliyor. Riskin büyüklüğü, atılan minik adımlarla karşılaştırılınca, umutsuzluk veya “acaba yanlış mı yapıyoruz” düşüncesini getirebilir. İnsanlar genellikle, büyük bir risk aldıklarında, geliştirilen fikir doğrultusunda atılan adımların da büyük olmasını mantıklı buluyorlar. Halbuki yapılan pazarlama faaliyetlerinin ne kadar büyük olduğu önemli değildir. Hiç tahmin edemeyeceğiniz bir işlem sizi en tepeye götüren önemli bir yol olabilir. Burada önemli olan insanın önce kendine inanmasıdır. Kişi yapabileceğine, başarabileceğine inanmalıdır. Bu inanç, yapacağı işin ihtiyaç duyacağı enerjiyi sağlayacaktır.

Pazarlamada Geliştirilen proje uygulamalarının sağlam olması gerekiyor. Firmalar getirisi çok olsun diye, bazen, muhtemel başarı elde edilebilecek adımlar geliştiriyorlar. Adımın atılacağı yer tam olarak aydınlatılmamıştır. Hedef tüketici net olarak belirlenemiyordur veya yapılacak işle ilgili olarak, insanların davranışları netleştirilememiştir v.b. pek çok konu bunun nedeni olabilir. Burada yapılması en uygun düşünce biçimi, ne kadar küçük olursa olsun, her alanı net olarak belirgin, eldeki seçeneklerin değerlendirilmesidir. Çünkü bu başlangıç, bir sonraki yöntemin yolunu açacaktır. Aslında bunu hemen hemen her girişimci bilir. Küçük girişimler, büyük ama getirisi belirsiz işlemlerden daha önemlidir. Küçük ama sağlam adımlar, kendinize, geliştirdiğiniz fikre ve projenize olan inancınızı da pekiştirerek, ufkunuzun gelişmesine katkı sağlayacaktır. Bir kişinin bile fikrinize inanması sizin için önemlidir. Çünkü bir kişi, yakınındaki bir kişiyi ve diğerlerini beraberinde getirir.

Kısaca eldeki seçenekleriniz sizin için altın değerindedir. Önce onlar değerlendirilebilir. Onlar değerlendirilmeye başladığında, onun etrafındaki diğer seçenekler aydınlanacaktır. Bunlar emin adımlarla takip edildiğinde, pazarlamada başarı elde edilebilir. Yukarıda da söylediğimiz gibi, başarı elde etmek için önemli olan, sizin geliştirdiğinize fikre inanmanız ve doğru planlama yapabilmenizden geçmektedir. Zaten doğru fikirler, eldeki seçenekler doğrultusunda bulunuyor. Elde olmayan, size çok uzak bir fikir üzerine planlama yapmak, karanlıkta iş yapmaya benzer. Ne kendi ellerinizi, ne de karşınızdakileri görebilirsiniz. Kendi çevrenizde, sosyal alanlarınızda, maddi alt yapınızda ne tür seçenekleriniz var? Önce bunların gün ışığına çıkarılması gerekiyor. Fikir, bunların üzerinden geliştirilmelidir. İlk adımlar buralardan yola çıkar, daha sonra her adımın bulunduğu ortam değerlendirilerek yeni uygulanabilecek teknikler geliştirilebilir.  

Arşiv

Etiketler