Pazarlama iletişiminin öğelerinden biri olan, çalışanların performansının arttırılması kapsamında değerlendirilen çalışan motivasyonunun sağlanması, insanların sürekli üzerinde konuştuğu, araştırmalara ve tartışmalara konu olan bir unsurdur. Pazarlamada iletişiminde önemli olan, çalışanların memnuniyeti diğer bir ifadeyle iş yerindeki mutluluğu, onların, sahip oldukları özelliklerini en yüksek düzeyde kullanmasını da beraberinde getirmektedir. Personelin yüksek performansla çalışması, firmanın pazardaki durumunu güçlendirmekte, hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamaktadır. Yaptığı işten keyif alan bir personel, hem firmanın verilen işini en iyi şekilde yapacak hem de hedef tüketicilere veya ilişkide bulunduğu, firmanın çıkar gruplarına karşı güler yüz göstererek, kolaylık sağlayacaktır. Dolayısıyla çevrenin firmaya olan sempatisini arttıracaktır. Yapılan araştırma verilerinde, Çalışanların motivasyonunun sağlanması, hem ülkemizde hem de diğer ülkelerde, takdirle eşleştirilmektedir. Kesinlikle, takdir edilmek çalışan motivasyonunu sağlar ama bu, uzun bir süreye yayıldığında etkisini kaybedecektir. Çünkü çalışan, bu tip davranışlara alışacak ve bu, ona yeni bir enerji vermeyecektir. Yapılan araştırmaların çoğunda sonuçlar, çalışanların motivasyonunun sağlanmasında, en önemli etkenin, firma yetkililerinin veya yöneticilerin, çalışana, yaptığı işin anlamını ve değerini anlatabilmesini göstermektedir. Eğer çalışan yaptığı işin, firma için, kendi iş yaşamı için kattığı değerleri anlayabilirse, yaptığı işten keyif almaktadır. Firma bünyesinde yapılan bütün çalışmaların, pazarlama stratejisine dâhil olduğunu, değer kattığını anlayabilirse, iş yerinde daha mutlu bir çalışan olarak, hep daha iyisini yapmaya gayret etmektedir. Pazarlama iletişiminde yapılan araştırmaların sonuçlarında, çoğu çalışanın cevaplarında, takdir edilmek seçeneği mutlaka görülmektedir. Fakat yukarıda da değindiğimiz gibi, bunun etkisi uzun ömürlü olmamaktadır. Fakat kişinin anlamlı ve değerli bir işle uğraştığını düşünmesi motivasyonunu arttırmaktadır. İşyerinde huzur, espri anlayışı, birbirini anlayabilmeye dayalı iletişim, kişilerin sorunlarına karşı duyarlılık, buna yönelik yapılan yardımlar, kişilerin normal yaşamlarını rahatça sürdürebilmelerini sağlayacak kadar bir kazanç v.b. özellikler, çalışanların, işyerinde mutlu olmalarını sağlayan diğer unsurlardır. Bunlardan birinin olmaması, çalışanın motivasyonunu ters yönde etkilemektedir. Bunların hepsi, firmaların çözebilecekleri sorunlar veya durumlardır. Ama asıl, çalışanların motivasyonunun artmasını sağlayan, yaptığı işle bir değer yarattığını düşünmesini sağlamaktır. Tabi burada işin önemi ve çalışanın yarattığı değerin aktarılmasında veya anlaşılmasının sağlanmasında dikkat edilmesi gereken, bu motivasyon aracının abartılmaması olmaktadır.

Arşiv

Etiketler