Pazarlama dünyasına ilişkin, Türkiye’de kurulan dernekler birbirinden farklı alanlarda ama aynı sektör içinde kurulmuşlardır. Bunlar; Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği (DPİD), Pazarlama Akademisi Derneği (PADER), Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği (PPAD), Bütünleşik Pazarlama Ve İletişim Derneği (BPiDER) gibi kuruluşlar olmaktadırlar. Her biri kendi alanında, var olan sorunların giderilmesi, çalıştıkları alanlarla ilgili bilimsel çalışmaların yapılması, etkinliklerin düzenlenmesi, üyelerinin sektördeki yaşamlarının düzenlenmesi ve düzeltilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca, belirledikleri alanlarla ilgili yasal düzenlemelerin yapılması için çalışmaktadırlar. Derneklerin yapılarını tek tek incelemek yerine, PPAD örneğinde, derneklerin yaptıkları faaliyetleri inceleyecek olursak; PPAD, yurtiçi ve yurtdışı pazarlama bilimlerinin geliştirilmesini, bilimsel çalışmaların yanı sıra, araştırmaların özendirilmesini, öğretim üyelerinin, eğitimcilerin ve uygulamacıların dayanışma göstermesini, eğitim hizmetlerinin daha verimli hale getirilmesini, etkin kullanılmasını amaç edinmiştir. Pazarlamacılık mesleğinin gelişmesine katkı sağlayacak bütün araştırma ve etkinliklerin yapılması ve sonuçlarının kullanılmasını, böylece sektörde, bu anlamda uzmanlaşmış pazarlamacıların faaliyet göstermesini sağlamak istemektedirler. PPAD, hemen her alanda ileriye yönelik gelişmelerin sağlanması için çalışmayı amaçlamaktadır. Bu noktada hem yurtiçinde hem de yurtdışında bilimsel, mesleki, eğitsel gelişime katkı sağlayacağı tüm çalışmaları desteklemektedir. Yüksek öğretim kurumları, kamu, özel kesimi, meslek kurumları ile de işbirliğine yukarıdaki amaçları gerçekleştirmek için gidebilmektedir. Bu noktada dernek, ulusal veya uluslar arası kongre, konferans, sempozyum, panel, açık oturum ve buna benzer bütün çalışmaların düzenlenmesini, desteklenmesini, sonuçlarının yayınlanmasını ve bu anlamda gerekli olması halinde organizasyonların gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Günümüzde pazarlama bir bilim olarak karşımıza çıkmıştır. Pazarlamacılar derneği bu bilimin, etik kurallarını hazırlama veya bu alanda yapılan çalışmalara öneriler sunma, bunların uygulanma biçimlerine de katkı sunma amacını taşır. Bunları gerçekleştirebilmek için, elektronik bilişim, dokümantasyon birimlerini oluşturur ve bu tip girişimleri destekler. Kitap, dergi, bülten, broşür gibi yayınları oluşturur. Sektör çalışanlarını veya bu anlamda bilimsel çalışmalar yapan kişileri teşvik etmek üzere, yarışmalar düzenler, jüriler oluşturur ve ödüller dağıtır. PPAD, bütün bu uygulama ve çalışmaları yapabilecek düzenlemelere sahiptir. PPAD, yukarıda sayılan tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, sosyal, kültürel, sanatsal, iletişim kapsamında etkinlik düzenler veya bu tip etkinlikleri destekler, katkıda bulunur. Ayrıca dernek, pazarlama sektörünün sorunlarının çözülmesi, daha etkin, daha başarılı pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlar. Bu anlamda da amaca yönelik yasa, kararname ve yönetmeliklerin oluşturulması ve bunların yayınlanmasına katkı sağlar. Bu tip amaçların gerçekleştirilebilmesi için kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar, bağış kabul eder, taşınmaz mal alır, satar, devreder, kiralar, inşa eder v.s. dernek aynı zamanda üyelerinin yaşam koşullarının geliştirilmesi, ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olur, girişimlerde bulunarak gerekenin yapılmasını sağlar. Pazarlama alanında kurulan bütün derneklerin, çalışma biçimleri ve şartları bu çerçevelerde gerçekleştirilir. Aralarındaki tek fark, kuruluş amaçlarında belirledikleri faaliyet dizinleri kapsamında bunları gerçekleştirmeleridir.

Arşiv

Etiketler