Reklam pazarlama iletişiminin bir öğesidir. Firma veya diğer adıyla işletmeler, pazarlara girerken pazarlama iletişiminin bütün öğeleriyle ilgili çalışmalar veya stratejiler üretmektedir. Her bir öğe, işletmeler için oldukça önemli bir yere sahiptir. İşletmeler; halkla ilişkiler, satış geliştirme, müşteri hizmetleri, pazarlama araştırmaları, yeni ürün geliştirme veya ürünlerde yenilik yaratma, satış personeli ile kişisel satış, mamul ambalajı, rengi, biçimi, markası, satış noktalarının niteliği ve yeri, satıştan sonraki hizmetler ile nihayetinde reklam gibi birbirinden farklı çalışmaları ve stratejileri gerektiren çalışmaları yapmaktadır.
Fakat reklamın kitle iletişim araçlarını kullanabilmesi, hedeflenen tüketici gruplarıyla iletişim köprüsünü en etkili biçimde kurması, bu öğenin tek başına dev bir sektör haline gelmesini sağlamıştır. Bu durum, reklam sektöründe, sadece bu işle ilgili mesleklerde uzmanlaşmış kişilerin, kuruluşların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Günümüzde reklam sektörü, en az pazarlama sektörü kadar büyük bir iş potansiyeline sahip olarak kendini gerçekleştirmiştir. Bazı durumlarda reklam, pazarlama iletişiminin diğer öğelerinin görevlerini kendiliğinden yerine getirmektedir. İşletmeler, kurum, marka, ürün veya hizmetlerini tanıtabilmek için, en çok reklamı kullanarak tüketicilerini etkilemeye çalışmaktadır.
Ama bütün bu büyümeye ve işlevlere rağmen, gene de işletmeler, reklamı tek başına kullanmamaktadır. Pazarlama iletişiminin bütün öğelerini kullanmakta, onların hepsine özel stratejiler oluşturarak, tek bir bütün altında, yani pazarlama stratejisi altında toplayarak pazara girmektedir. Bunlarla birlikte, reklamı da kullanmakta, belki de en fazla bütçeyi ona ayırmaktadır. Çünkü kitle iletişim araçlarını, açık hava reklam araçlarını, son zamanlarda da internet ortamlarını kullanan tanıtım biçimleri, geniş tüketici kitlelerine en kısa yoldan ulaşabilmekte ve işletmelerin hedeflerine ulaşmasını kolaylaştırmaktadır.