Pazarlama alanı genişledikçe sektörün ihtiyaç duyduğu alt dallar ortaya çıkmıştır. Bunlara yönelik eğitim programlarının gittikçe yaygınlaştığı ülkemizde, verilen eğitimlerle, Satış Elamanlığı, Sigortacı, Emlak Komisyonculuğu gibi dallarda uzmanların yetişmesi sağlanıyor. Satış elemanlığı satışın yapılmasını sağlayan meslek olarak öne çıkıyor. Bu meslek aynı zamanda stok işlemlerini de yaparak, belgeleri düzenler. Verilen eğitimler, bu mesleği yapmak isteyen kişilerin bu konuda uzmanlaşmasını sağlar. Sigortacılık ise, mal ve can ile birlikte sigorta edilebilir risklerin tespit edilmesi, poliçe satışının yapılması, hasar takip çalışmalarının yapılması noktasında uzmanların yetişmesini amaçlar. Emlak komisyonculuğunda da alım-satım, kiralama konularında aracılık yapabilme yeterliliğini sağlamaya çalışır. Bütün bu konular pazarlamanın perakende alanını oluşturur.

Bu alanla ilgili eğitim veren kuruluşlar, eğitim verecek kişilerin pazarlama bölümlerinden mezun olmasını veya sektörde ciddi deneyim sahibi olmasını tercih ediyorlar. Yüksek eğitim kuruluşlarından çok, halk eğitim merkezleri, özel eğitim merkezleri, özel kurslar tarafından verilen bu derslerden mezun olan kişilere, konusunda uzman olduğuna dair sertifika, belge veriliyor. Böylece kişiler herhangi bir firmaya başvurduklarında, alanla ilgili bilgi sahibi olduklarını, eğitim aldıklarını göstererek, tercih edilebilmeleri sağlanıyor.

Sağlıklı bir pazarlama faaliyeti daha ürünün üretim aşamasında başlar. Sağlam temeller üzerine oluşturulmuş pazarlama stratejilerinin daha sonra da başarılı olabilmesi için nitelikli pazarlama elemanlarına ihtiyaç duyar. Yüksek eğitim kuruluşları, ülkemizde sadece bu alt dallara yönelik programlara yer vermiyor. Ayrıca genel kapsamla birlikte bu dallarla ilgili eğitim veren üniversiteler olsa bile, bu programları alamayan insanlar bulunuyor. Yüksek öğrenim programlarına giremeyen ama bu dallarda çalışmak isteyen kişilerin ihtiyaçlarına dershaneler, özerk eğitim kuruluşları, halk eğitim merkezleri cevap verebiliyor. İnsanlara meslek kazandıran bu kuruluşlar aynı zamanda pazarlama sektörüne nitelikli personel yetiştirerek, firmaların işlerini kolaylaştırıyor.

Arşiv

Etiketler