Günümüzde halkla ilişkiler kavramı, hemen her sektör için çok önemli bir noktada durmaktadır. Pazarlarda rekabetin artış göstermesiyle halkla ilişkiler, üzerinde durulması gereken, pazarlamanın öncellerinden biri olarak ortaya çıkmasına neden oldu. Halkla ilişkiler, firma ile onun çevresinde olan kurum ve kuruluşlarla karşılıklı etkileşimi, anlaşmaları ve işbirliklerini sağlayan faaliyetler bütünü olmaktadır. Firmaların içerisinde çalışanların yöneticilerle aralarındaki diyalogun geliştirilmesinden, firmanın tüketicilerle ilişkilerini, basın kuruluşlarıyla ilişkilerini, kamu kuruluşlarıyla olan ilişkilerini düzenleyen faaliyetleri kapsamaktadır. Uluslar Arası Halkla İlişkiler Birliği’nin yaptığı tanıma göre, bu kavram; bir kuruluşun, kendileriyle iş yapan herkesin anlayışını, sempatisini ve desteğini sağlamak için, ayrıca bütün bunların sürekli olabilmesi için giriştiği, kesintisiz, örgütlü yönetim biçimidir. Buna göre bir kuruluş, çevresiyle karşılıklı iletişim halinde bulunmalıdır. Kuruluşlar genellikle dışarıdan işgücü, ham madde, sermaye, enerji v.b. gibi üretim öğelerini sağlar. Üretilen ürün ve hizmetleri de çevresine satar, kuruluş, bu kapsamda çevresiyle sürekli ilişki halindedir. Pazarlama iletişiminde halkla ilişkilerin önemi yüksektir. Bu bağlamda sosyoloji ana bilim dalının verileri genel olarak kullanılmakta ve bu veriler, insanların, istenilen davranışları geliştirmelerini sağlamak için, üç yolun bulunduğunu ifade etmektedir. Bunlar; zor kullanmak, para ile satın almak ve inandırmak. İlk iki seçenek kullanıldığında çeşitli güçlükleri de beraberinden getirmektedir. Fakat inandırma yöntemi çok daha sağlıklı sonuçların elde edilmesini sağlamaktadır. Pazarlama alanında halkın güvenini ve desteğini almak, halkla ilişkilerin amacını oluşturmaktadır. Bu anlamda, halkın aydınlatılmasıyla, firmaları ve misyonlarını benimser hale gelmeleri, firmaların kendi davranışları konusunda, doğru kararları alırken de halktan bilgi almaları, öneri ve şikâyetlerini dikkate almaları firmaların işlerini çok kolaylaştırmaktadır. Firmaların verdikleri hizmetlerin, doğru düzgün yürütülebilmesi için, hem çevredeki kurum ve kuruluşlarla hem de içerideki personelle düzenli işbirliğini sağlanmaları başarı getirmektedir. Halkla ilişkiler konusunun ilkelerine göre davranılması da çeşitli kazançlar sağlamaktadır. Bu anlamda uygulanan ilkeler aşağıdaki gibi olmaktadır. İster grup halinde ister bireysel olsun, kurulan her ilişki bir etki yaratmaktadır. Dürüstlük ve açıklama, tekrar, halkın olumlu düşüncelere ve izlenimlere sahip olmasını sağlama, onlara uygun iletişim biçiminin kurulması, kurulan ilişkinin inandırıcı olması v.s. olmaktadır. Bunların her birinin doğru bir şekilde yapılması, firmanın halkla ilişkilerinin sağlam olmasını sağlamaktadır. Böyle bir taban üzerinden yürütülen pazarlama stratejileri, başarılı olmakta firmanın amaçlarına ulaşması noktasındaki ilerleyişine hız katmaktadır.

Arşiv

Etiketler