Günümüzde pazarlama dünyasında, sürekli tartışmalara konu olan bir yorumdur üsteki başlık. Pazarlama direkt olarak satışı mı hedefler yoksa? Gibi. Pazarlama anlayışı, günümüzde tüketici odaklı olarak değiştiği için, “çünkü eskiden tüketici odaklı değildi. Firmalar ne üretirlerse üretsinler satılmaktaydı” firmaların ilk kuruluşundan itibaren planlanmaya yani pazara ve tanıtımlara yönelik stratejilerin çizilmesiyle başlamaktadır. Firmanın kurumsal kimliğinden, edineceği misyon, vizyon kurumsal kimliğinde kullanacağı renkler, ifadeler, ibareler, üretim tesislerinin yapısı, üretim teknolojisi, üretim yeri, ürünün ambalajı, stili, rengi, firmanın halkla ilişkiler birimi ve çalışma biçimleri, satış personelinin yapacakları, kişisel satışların türü, türevi, niteliği, satış geliştirme teknikleri, doğrudan satış biçim ve teknikleri ile firmanın dağıtım kanalları, satış sonrası hizmetleri, reklam ve reklam biçimleri gibi unsurların hepsi belirlenmektedir. Bunlarla birlikte girilecek Pazar ortamı, rakip firmaların Pazar payı, onların rekabet anlayışı, eksikleri, güçlü yönleri, küçük pazarların durumu ve buna benzer daha pek çok unsur, araştırma verileriyle elde edilmektedir.

Bu noktada, firmaların yaptıkları tüketiciye yönelik araştırmalar da bunların içerisinde yani pazarlama araştırmalarının içerisinde yer almaktadır. Bütün bunlar, pazarlamanın nihai hedefi olan, uzun soluklu ve sürekli satışların gerçekleşebilmesine yöneliktir. Ama kesinlikle, firmaların ilk hedefi satış olmamaktadır. İlk etapta sadece satışların gerçekleşmesini sağlamaları, yukarıda araştırıldığını söylediğimiz unsurlarla ilgili, karşılaşılan sorunlarda tıkanmalarını sağlayacaktır. Karşılaştıkları sorunlar karşısında, aynı anda çözüm üretilmeye çalışılması da yeterli olmayacaktır. Hatta bazen, üretilmiş olan ürünlerin veya kullanılmış olan pek çok unsurun çöpe atılmasını gerektirecektir. Bu ise, firma girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması anlamında gelecektir. Günümüzde işletmelerin bütünü, bu durumun farkında olarak, yukarıdaki unsurların hepsini araştırarak Pazara girmektedir. Pazarlar artık, toplumlara özgü olmaktan çıkıp dünya çapında, tek bir Pazar olmaya doğru gitmektedir. Binlerce ürün ve hizmet tüketicilerin seçimlerine sunulmaktadır.

Tüketici ise, günümüzde oldukça bilinçli hale gelmiş olmakla kalmayıp, istekleri her geçen gün farklılık göstermektedir. Bu yüzden, pazarlama anlayışı, hemen satışı mantığını benimseyemez. Genel anlama bakıldığında, bütün bu unsurların araştırıldıktan sonra, stratejilerin çizilerek, firmaların pazara girmesi gerektiği düşüncesi, insanlara şunu düşündürebilmektedir. “öyle ya da böyle, sonuçta gene amaç satıştır” evet bu şekilde düşünüldüğünde amaç budur. Ama her türlü satış değildir. Tüketiciyi mutlu edecek, yaşam standartlarını yükseltecek, onların istek ve arzularına cevap verecek, bu haliyle de satın aldıkları ürün ve hizmetleri, yaşamlarının bir parçası haline getirebilecekleri bir satış anlatılmak istenilmektedir. Çünkü günümüzde firmaların, başka türlü pazarlarda ayakta durma şansları bulunmamaktadır.  

Arşiv

Etiketler