Pazarlama sözcüğünün temel anlamı yani sözlük anlamı; iki ya da daha çok taraf arasında yapılan değişim sürecidir. Bu konuda en yaygın kullanılan tanımlama, Amerikan Pazarlama Derneğinin yapmış olduğu tanımlamadır. Yapılan bu tanıma göre pazarlama, belirlenmiş amaçlara ulaşabilmek için, değişim yapılmak üzere, ürün ve hizmetlerin veya düşüncelerin üretilmesini, fiyatlarının belirlenmesini, dağıtımlarının belirlenmesini, satış ve bu anlamda gösterilecek çabaların planlanması ve uygulamaya geçirilmesi sürecidir. Pazarlamada hedefler ise; tüketicilerin, istek ve gereksinimlerinin karşılanmasıdır. Bu noktada pazarlama teknikleri, değişim olayının gerçekleşmesini sağlar ve kolaylaştırır. Pazarlama teknikleri, insanlar ve örgütler tarafından gerçekleştirilir. Pazarlamanın konuları, ürünler, hizmetler ve düşünceler olabilmektedir. Pazarlama teknikleri veya eylemleri, planlanarak ve denetlenerek gerçekleştirilmektedir. Pazarlama alanının ortak konuları ise; değişim, rakiplere karşı sağlanan üstünlük, uygun Pazar fiyatlarının belirlenmesi, kurumun Pazar payının büyütülmesidir.

Pazarlama
, tüketicilerin ve içinde yaşadığı toplumun, sosyolojik ve psikolojik yapılarını, ilgili bilim dallarının ışığında inceler ve onların gerçekte takındıkları tutum ve davranışları öğrenmeye çalışır. Ürün ve hizmetlerin, tüketiciye ulaştırılmasında kullanılan tekniklerden faydalanarak, tüketicilerin isteklerini, ihtiyaçlarını karşılayabilecek, onlara uygun pazarlamaya ilişkin uygulamaların bulunmasını sağlar. Pazarlama faaliyetleri, tüketicilerin ihtiyaç ve isteklerine cevap verebilecek ürün ve hizmetlerin, istenilen zaman ve yerde, onlara uygun fiyat ile sunulmasını kapsamaktadır. Pazarlamanın bileşenlerini ise; ürün, fiyat, tutundurma ve dağıtım oluşturmaktadır. Son zamanlarda bu dört bileşene üç bileşen daha eklenmiştir. Bunlar da; süreçler, insanlar, fiziksel kanıtlar olarak adlandırılmıştır.
Pazarlama insanların aklına ve kalbine, eline seslenerek, ürünün veya hizmetin satın alınmasını sağlayacak uygulamalardan oluşan konseptin hepsine verilen isimdir. Günümüzde ekonomik sektörlerin büyümesiyle, yaşam koşullarının zorlaştığı, çalışan nüfusun kendi bölgelerinin dışında çalışmaya başlamasıyla, yalnız yaşayan insanların artışı, pazarlama iletişiminde, duyguların kullanılmasını önemli kılmaktadır.

Pazarlama bu noktada, insanları yakından tanımaya çalışmakta ve onlara kendi dili ve kültürünü monte ettiği, pazarlama uygulamalarıyla seslenmektedir. İnsanlarla birebir görüşerek etkileşime girmeye çalışmaktadır. Onların isteklerini, bilinçleri ve arzuları dâhilinde karşılamaya çalışmaktadır. Yani tüketicilerin ürün ve hizmetleri satın almalarını sağlamaktadır.