Günümüzde iletişimin olanakları, aşırı derecede artış göstermiştir. Bununla birlikte, tüketicilerin sürekli değişen ve gene artış gösteren istekleri, artan maliyetler, firmaların etkili veya doğru iletişim kanalı bulmalarını zorlaştırmıştır. Bu anlamda araştırma ve arayışa giren yapılar, pazarlama iletişimi kavramını geliştirmişlerdir. Bu noktada tanımlanan pazarlama iletişimi; bir firmanın kurulduğu günden, ürün ve hizmetlerini geliştirmeye başlayacağı zamandan başlayarak, ilişki kurduğu veya kuracağı hedeflere yönelik, neler sağladığını, neler vaat ettiğini anlatmasını, ifade etmesini sağlayan faaliyetlerin hepsine pazarlama iletişimi denmektedir. Diğer bir tanımlamaya göre, pazarlama iletişimi; hedef kitlenin tutumunu, davranışlarını istenilen yönde değiştirmeyi amaçlayan faaliyetlerin hepsine denmektedir. Pazarlama iletişimi önce bir strateji tanımına sahip olmaktadır. Burada kullanılan iletişim stratejik olarak planlanır. Buna göre pazarlama iletişimi stratejisi; iletişimin hedeflerinin, uzun süreli dönemleri kapsayan faaliyetlerin tespit edilmesi, bu hedefleri gerçekleştirebilmek için gereken kaynak dağılımlarının yapılması, çabaların yönünün saptanmasıdır. Burada stratejiyi belirleme olayı; iletişim biçiminin nasıl gerçekleşmesi gerektiğini bulmak, hedeflere ulaşmayı sağlayacak yol ve yöntemlerin seçilmesi anlamında da kullanılmaktadır. Bu aşamada bütün imkânlar birbiriyle uyumlu hale getirilmektedir. Bu şekilde bir pazarlama stratejisi şu özellikleri kapsar; pazarlama iletişimi kurulacak kitleleri değerlendirmeye almak, hangi iletişim aracının en etkili iletişim kurduğunu belirlemek, iletişim kuracak olanın ne zaman ve nerede iletişimi kuracağını bulmak, hangi pazarlama iletişimi karması kullanılarak, bütçenin nasıl paylaştırılacağını tespit ederek, programlama yapmak. Pazarlama iletişiminin stratejileri, fırsatları değerlendirir, kaynakları analiz eder, hedeflerini ortaya koyar, ayrıca tek bir stratejiyle yetinmez, alternatif stratejileri de geliştirir. Pazarlama iletişimi birden fazla öğe ile tanımlanmıştır. Bu öğelerin hepsi, belirlenmiş faaliyetler bütününü ifade etmektedir. Buna göre pazarlama iletişiminin öğeleri; reklam kapsamında nelerin, nasıl ve hangi mecraların kullanımıyla yapılacağı, halkla ilişkiler kapsamında neler yapılacağı, satış geliştirme metotları, satış personeli ve kişisel satış, ürünün ambalajı, stili, rengi, markası, satış noktalarının yeri ve yerinin özellikleri, müşteri hizmetlerinin nasıl ve ne şekilde yapılacağı, satış sonrası hizmetlerin neler olacağı ve nitelikleri, doğrudan pazarlama olanakları ve yöntemleri, pazarlama araştırmalarının yapılması için yöntemler, yeni ürün geliştirme şeklinde olmaktadır. Bütün bunlara göre pazarlama iletişiminin şu amaçları bulunmaktadır; satışların artması ve desteklenmesi, ürün, marka farkındalığının yaratılması, kurum ve ürün farkındalığı, tüketicilerin tutum ve davranışlarını etkileme, tüketicileri ürün kullanımı anlamında eğitme, tüketici sadakati oluşturma, hatırlatma yapma ve yeni ürün satışları gerçekleştirmek olmaktadır.

Arşiv

Etiketler