Pazarlama iletişiminin en temel anlamı müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesidir diyebiliriz. Müşterilerin ihtiyaçları belirlendikten sonra, üretilecek ürünlerde bu ihtiyaçların kimilerinin veya tümünün karşılaması için çaba harcanıyor. Her ikisini kapsayan sürece de pazarlama deniliyor. Yani hem müşterilerin ihtiyaçlarının belirlenmesi hem de bu ihtiyacın işletmeler tarafından karşılanabilmesi için üretim yaparak pazara sürmesi, hedef kitleyle buluşturması sürecinin hepsine pazarlama deniyor. Bu noktada pazarlama iletişimi için çeşitli elemanlar belirlenmiştir. Bu elemanların hemen hepsi çok önemli sonuçların elde edilebilmesi için etkin olarak kullanılmaktadır. pazarlama iletişiminde kullanılan elemanlar ürün+fiyat+tutundurma+dağıtım olarak belirlenmiştir.

Pazarlama iletişiminin ana kavramları; reklam, halkla ilişkiler, satış geliştirme, satış personeli ve kişisel satış, ürünün ambalajı, ürünün stili, rengi, markası, satış noktalarının yeri ve bu yerin nitelikleri, müşteri hizmetleri, satış sonrası hizmetler, doğrudan pazarlama, pazarlama araştırmaları ve yeni ürün geliştirme olmaktadır. Bunların her birinin kendi içerisinde bölümleri ve önemsenen alt faaliyet kolları bulunuyor. Bu alanla ilgili olarak belirlenen ana dallar birlikte kullanılarak stratejiler geliştiriliyor.

Bunların kullanılması sonucu hangi amaca ulaşılmak istendiği belirleniyor. İşin en başından değil de bunların ışığında pek çok veri elde edildikten sonra ulaşılabilecek hedefler belirleniyor. Stratejilerin belirlenebilmesi için eldeki tüm kaynaklar uyumlu kullanılıyor.

Bütün pazarlama iletişimi faaliyetleri bütünlük oluşturabilecekleri şekilde kullanılarak belirlenmiş hedeflere ulaşılıyor. İşletmeler başarılı olabilmek ve pazardaki yerlerini alabilmek için adım adım bütünlüklü olarak basamakları tırmanıyor. Her basamakta kullandığı dalları inceliyor, veriler elde ediyor, aksaklıkları düzenliyor ve tırmanmaya devam ediyor. Hedeflere ulaşıldığında da yeni hedefler belirlenerek bu defa bunun için stratejiler belirliyor.  

Arşiv

Etiketler