Aslında bu konuyla ilgili belirlenmiş veya maddelenmiş herhangi bir kural bulunmuyor. Fakat reklamcılıkla birlikte bugüne kadar gerek firmaların gerekse şahısların uyguladıkları faaliyetler bulunuyor. Pazarlama faaliyetleri içinde en çok reklamcılık kullanılır hale geldi. Tüketiciyle iletişime geçirerek, ürünün pazarlanabileceği her türlü fikir aslında bir pazarlama fikridir. Bugüne kadar ne kadar uygulandığı çok ta önemli değildir. Burada aranması gereken temel özellik, uygulanan fikrin üretilen ürünü tüketiciye ne derece doğru ve faydalı bir şekilde ulaştırabildiğidir. Bugün televizyon, radyo, gazeteler, açık hava reklam araçları pazarlama aracı olarak kullanılıyor. Son zamanlarda bilgisayarların vasıtasıyla geliştirilen dünya çapındaki internet ağı da aynı amaçla yoğun olarak kullanılıyor. Bunların dışında firmaların veya pazarlamacıların kendi çevrelerinde ürünlerin satışlarıyla ilgili faaliyetleri, anlattıkları, gösterdikleri her şey pazarlama fikirlerini oluşturuyor. Firmalar açısından değerlendirdiğimizde kullanılan pazarlama teknikleri, genel anlamda aynı olabiliyor. Yani görsel veya basılı medya kullanımı, internet kullanımı olabiliyor. Bunların dışında açık hava reklamlarını kullanarak pazarlama faaliyetlerini sürdürebiliyor. Viral reklamlar, gerilla reklam tipleri de yeni pazarlama fikirleri olarak gündeme giriyor. Fakat pazarlamacılar açısından değerlendirdiğimizde, bu fikirlerin durumu biraz daha özgün olarak ortaya çıkıyor. Pazarlamacı, satışını yapacağı ürünle ilgili yöntemi bugüne kadar kullanılan yöntemlerden daha farklı olarak belirleyebiliyor. Seçmiş olduğu bölgede diğer bir ifadeyle seçmiş olduğu işle ilgili olarak başarılı olabileceğini düşündüğü kendi yöntemlerini kullanabiliyor. Aslında bunu bazı firmalar da yapabiliyor. Yani alışılagelmiş yöntemlerin dışına çıkarak müşterisinin ilgisini çekebileceğini düşündüğü yepyeni fikirlerle pazarlama yapabiliyor. Bunu yapabilen firma veya işletme sayısı oldukça az görünüyor olsa da çok ta ilginç ve dikkat çekici fikirlerin ortaya çıktığı bilinen bir gerçek. Pazarlama fikirleri, etik kurallar doğrultusunda olduğu sürece istedikleri kadar farklı, dikkat çekici olabiliyor.  

Arşiv

Etiketler