Ahlak ve Etik kavramlarının anlamları çoğu kişi tarafından karıştırılır. Ahlak kavramı; genel anlamda iyi yada kötü davranışı ifade ediyor. Etik ise, bu iyi ve kötü davranışları oluşturan etmenleri veya ayrıntıları ifade ediyor. Her alanda olduğu gibi pazarlamanın da etik kuralları bulunuyor. Pazarlama etiği, yüzeysel anlamda, pazarlama departmanlarının veya pazarlamacıların tüketicilerle iletişim halindeyken uyguladığı kurallar bütününü oluşturur. Tüketicilerin pazarlama kavramına olumsuz şekilde yaklaşmamasını sağlayan davranışlar veya faaliyetler bütünüdür. Kandırmalar, ihmaller, sahtekarlık, tek taraflı çıkar sağlama biçimleri bunlara örnek olarak verilebilir. Pazarlamacıların, tüketicilere ürünle ilgili yanlış bilgiler vermemesi, sorumlu davranması, tüketici haklarını gözetmesi iyi davranış yani etik davranışları anlatır.

Firmalar arası rekabette üstünlük sağlama adına, diğer firmanın kirli çamaşırlarını ortaya çıkaracak faaliyetler de kötü yani etik olmayan davranışları anlatır. Bunun yerine rekabette üstünlük sağlamak için üretilen ürünün özellikleri yani fayda ve zararlarının kullanılarak yapılması, bununla birlikte ürün ile tüketici arasında kurulan duygusal bağların kullanılması etik davranış olarak düşünülür. Üretilen ürünle ilgili fiyat uygulamalarında yağmacı veya ayırımcı davranılmaması ürünün hak ettiği fiyatın her kesime uygulanması da etik davranışlar arasına giriyor. Bu konu pazarlamanın bütün alanlarında düşünülebilir. Yani ürünlerin fiyatlandırılması ve pazarlamacıların tüketicilerle iletişiminde olduğu gibi ana firmaya bağlı dağıtımcıların veya bağımsız dağıtımcıların davranışlarında da aynı kuralların uygulanması isteniyor.

Ürünün tüketicilere ulaşabileceği her aşamada, her faaliyette doğru ve dürüst davranmak, firmanın veya şahısların çıkarları kadar, tüketicilerin fayda ve sağlığının düşünülmesi, rekabette rakiplere karşı yapılan kampanyalarda haklı ve dürüst rekabet ortamının oluşturulması tercih ediliyor. Çıkar amaçlı olarak tüketicilerin mağdur edilmesi, yanlış bilinçlendirilmesi, verilen sözlerin veya vaatlerin yerine getirilmemesi, tüketici memnuniyetsizliği durumunda kötü muamele gösterilmesi etik olmayan davranışlar olarak kabul ediliyor.  

Arşiv

Etiketler