Şu bir gerçek ki, oranları ülkeden ülkeye değişmekle birlikte, genç nüfustan çok, yaşlı nüfus artmaktadır. Her birkaç saniyede, bir kişi ellili yaşlara adım atıyor. Bununla birlikte, yeni nüfus, daha bilinçli, daha entelektüel birikime sahip olarak yaşamına devam etmektedir. Pazarlama dünyası, her ne kadar, geçmişten bu yana bütün stratejilerini genç nüfus üzerine kurgulasa da, yaşlı nüfus, yakın tarihte genç nüfusu geçeceğe benziyor. Gerçi pazarlama dünyasının kimi uzmanları, bu değişimin farkına vararak, dikkatleri bu tarafa doğru çekmekte çalışıyor ama bu gidişat, yakın bir tarihte epey hız kazanacağa benziyor. Pazarlama dünyasının bu nüfusa yönelik proje üretmesi, bu tip insanların yaşamlarına hitap edecek satış taktiklerini oluşturulması, gelmekte olan süreçlerden biri olarak görünmektedir. Bu durum yakın zamanda, firmaların mal ve hizmet üretiminde, çeşitli değişikliklerin olacağı anlamına gelirken, bunların reklamlarının da, bu kesime ulaşılabilecek yeni mecralarda kullanılacağı anlamına gelmektedir.

Bilinç düzeylerinin yüksek, entelektüel olmalarından kaynaklı olarak, yeni pazarlama stratejileri de oldukça yaratıcı olacağa benzemektedir. Bundan birkaç sene öncesinin pazarlama dünyası ile bugünkü, birbirinden oldukça farklıdır. Bu kadar kısa bir geçmişte bile, yapılan stratejilerin faydaları, olumlu tarafları, bugün işe yaramamaktadır. Çünkü yeni alanlar açılmış durumdadır. Özellikle pazarlamanın Google Arama Motoru üzerinden yapılabiliyor olması, bu dünya için neredeyse yeni bir çığır açtı. Buradaki reklamların daha uygun maliyetlerle yapılabilmesi, daha etkin, çok özel kitleye ulaşabilmesi, firmalar ile müşteriler arasındaki iletişimin etkileşimli olabilmesi, stratejilerin yönünü belirlemiştir. İnternetle birlikte, cep telefonlarının kullanılabilmesi, internet ile cep telefonlarının video alış verişine olanak tanıması, internet üzerinde yaygın olarak kullanılan, pazarlama videolarının daha da önemli olmasını sağladı.

Videolar, hem yeni cep telefonu modellerinde hem de avuç içi bilgisayarlarda rahatlıkla izlenebilmektedir. Pazarlama dünyası, yeni alanlara doğru kaymaya başlarken, reklamcılar da bu alanlara doğru, reklam tasarımlarını ve uygulamalarını yönlendirmeye başlamaktadırlar. Artık satış stratejileri, internet alanına uygun düşünülmeye başlandı. Bununla birlikte bloglar da bu amaçla kullanılan, popüler mecralar haline gelmeye başladı. Pazarlamacılar, blogları kullanarak, forumları kullanarak reklam ve pazarlama taktiklerini uygulamakta ve bu alanlardaki başarıları veya başarısızlıkları kesin verilerle ölçülür hale geldi.