Pazarlama bilgi sistemi, firmaların pazarlama kararları kapsamında ihtiyaç duyduğu bilgileri, firmanın içinden veya dışından alınarak kullanılabilir hale getirilmesini sağlayan yöntem olmaktadır. Firmaların kendi içinden elde ettiği bilgiler genellikle faaliyetleriyle ilgili tuttuğu kayıtlardan elde ediliyor. Örneğin, bilançoları, satışla ilgili kayıtlar, maliyetle ilgili kayıtlar, stokla ilgili kayıtlar oluyor. Dışarıdan aldığı verileri ise diğer kuruluşlardan sağlıyor. Örneğin, demografik yapı ile ilgili bilgileri verebilen bir kuruluş dış bilgi kaynağı olup alınan bilgi de dış bilgi olarak değerlendiriliyor. Bunlarla birlikte, araştırma yapmaksızın elde edilen veriler de olabiliyor. Bunlar genellikle Pazar çevresi ile ilgili bilgilerdir. Örneğin, Satış elemanlarından, dağıtıcılardan, rakiplerin tanıtım broşürlerinden, çağrı merkezlerinden, ürünlerinden bilgiler toplanabiliyor. Bütün bunlar pazarlama bilgi sistemi yöntemini oluştururken pazarlama araştırmaları da bu kapsama alınıyor.

Pazarlama araştırmaları, hedef Pazar, hedef tüketici kitle eğilimleri v.b. pek çok konuda yapılabiliyor. Toplanan veriler, yapılabilecek faaliyetleri en doğru şekilde belirliyor. Bunlara dayanarak firma, üretim biçimini, ürün iyileştirme çabalarını, pazarlama tekniklerini uygulamaya koyabiliyor. Bir işletme pazardaki konumuyla ilgili bilgileri ne kadar doğru olarak görebilirse o kadar iyi stratejiler üretebilir. Güçlü ve zayıf yönlerini, pazardaki tehlike ve fırsatları görerek doğru kararları alabilir. Bununla birlikte ürünler üzerinde ne tür yenilik ve iyileştirmelerin yapılabileceği de ön görülebilir. Tüketicilerin talepleri, istek ve arzularına uygun ürünlerin sunulması sağlanabilir. Bütün bu bilgilerin, uygulamaların, yeniliklerin yapılması, firmaların rekabet gücünü de arttıran niteliktedir.

Ek olarak yeni bir ürünün geliştirilmesi de elde edilen verilerin ışığında mümkün olur. Bilgilerin bir defaya mahsus elde edilmesi ilk aşamada izlenmesi gereken yolu belirleyebilir. Fakat günümüzde yaşanan hızlı değişim çok kısa bir sürede bu bilgilerin geçersiz olmasını sağlayabilir. Bu yüzden bilgi etme konusunun sürekli gündemde olması, aralıksız pazarlama bilgi sisteminin devrede olması gerekiyor.

Arşiv

Etiketler