20. Yüzyılın başlangıcında fayda temeline dayanan üretim ve tüketim kültürü bu yüzyılın ortalarından itibaren değişmeye başladı. Kitleler hem üretime hem de tüketime daha farklı yaklaşmaya başladı. Faydaya ve değere dayanan temelin üzerine özellikli ürün istekleri kendini göstermeye başladı. Bilgiye erişim noktasında bilgisayar ve diğer teknolojik aygıtların artışıyla birlikte değişim baş döndürücü bir hızla ilerlemeye devam ediyor.

Değişen taleplere uygun olarak üretime başlayan firmaların birbirleriyle rekabeti, sürekli ürün iyileştirme çabalarını gerçekleştirebildiği ölçüde başarılı olabiliyor. Tüketicilerin bireysel talepleri günümüzde daha çok öne çıkmış durumda. Bütün bu durumlar, rekabet halindeki firmaların kesintisiz olarak pazarı ve Pazar dinamiklerini izleme zorunluluğunu beraberinde getirdi. Bu zorunluluk ta pazarlama araştırmalarını gündeme taşıdı.

Pazarların ve Pazar dinamiklerinin sürekli izlenmesi ancak pazarlama araştırmalarıyla mümkün olabiliyor. Firmalar piyasanın ihtiyaç duyduğu değişkenleri bu araştırmaların sonuçlarına bakarak görebiliyor. Araştırma sonuçları, hedef kitlenin tutum ve davranışlarını açığa çıkararak firmanın üretim ve hizmetlerinde yapması gereken iyileştirmeleri belirliyor. Araştırmalar önce, ürünün tanımlanmasıyla başlıyor. Ürün tanımlandıktan sonra pazarlardaki talep durumu araştırılıp ilerideki talep durumu ön görülmeye çalışılıyor. Bir sonraki araştırma konusu ürünü hali hazırda üreten firmalar ve bunların üretim kapasitesi. Üretilecek ürünün miktarı ve maddi karşılığı yani fiyat araştırması bunu takip ediyor. Bunlar belirlendikten sonra ürünün çıkacağı pazarlar araştırılıyor.

Hedef Pazar, potansiyel müşteri ve bunların demografik, sosyal yapıları ile birlikte ekonomik yapılarına bakılarak belirleniyor. Pazar belirlendikten sonra, bu ortamda bulunan firmalar ve bunların rekabet koşulları inceleniyor. Firma bunlarla birlikte kurulacağı sektörde var olan kredi imkanları, yatırım indirimi, gümrük vergilendirme durumu, döviz tahsisleri, teşvik önlemlerini de araştırmalara dâhil ediyor. Böylece pazara girmeden hatta üretime başlamadan önce uzun bir vadede yapabileceklerini görebiliyor.  

Arşiv

Etiketler